Zbycie budowli będących przedmiotem aportu

Pytanie:

W 2001 r. do spółki z o.o. zostały wniesione aportem nieruchomości obejmujące prawo wieczystego użytkowania gruntu, budynki, budowle. Spółka prowadzi działalność konfekcjonowania i magazynowania. W umowie spółki określającej przedmiot działalności jest m.in. wymieniona sprzedaż nieruchomości, aczkolwiek ten przedmiot jest nie co na wyrost i spółka nie prowadzi tego typu działalności. W roku 2005 w ramach przeprowadzanych działań restrukturyzacyjnych mających na celu optymalizację kosztową spółka zamierza sprzedać wszystkie posiadane przez siebie nieruchomości (wniesione wcześniej do niej aportem). Pytanie jest następujące: Czy w analizowanym przypadku sprzedaż ww. nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, a jeśli tak to w jakiej wysokości?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przedmiotowa sprzedaż najprawdopodobniej będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Przepis ten zwalnia dostawę towarów używanych, którymi w przypadku budynków, budowli oraz ich części są te budynki i budowle (ich części), w których przypadku od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej 5 lat (por. art. 43 ust. 2 pkt 1 ustawy).

            Z treści pytania nie wynika wprost czy ten warunek jest spełniony, z dużą jednak dozą prawdopodobieństwa można założyć, że tak jest. Jednocześnie spełniony jest inny warunek zwolnienia, a mianowicie, aby w stosunku do przedmiotowych towarów nie przysługiwało prawo do odliczenia. Jednocześnie z treści pytania nie wynika, aby Spółka prowadziła w przedmiotowych budynkach (budowlach) jakiekolwiek prace ulepszeniowe, a więc raczej nie znajdzie zastosowania wyłączenie, o którym mowa w art. 43 ust. 6 ustawy.

            Zauważyć należy, iż zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy dotyczy wyłącznie budynków i budowli. Nie oznacza to jednak, że sprzedaż prawa wieczystego użytkowania będzie opodatkowana. Znajdzie bowiem zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia wykonawczego, który to przepis zwalnia od podatku zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, jeżeli budynki te lub budowle albo ich części są zwolnione od podatku lub opodatkowane stawką podatku w wysokości 0 %.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: