Zestaw solarny a pojęcie budowli

Pytanie:

Czy zestaw solarny, znajdujący się na dachu domu mieszkalnego, jest budowlą w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Należy wyjaśnić znaczenie sformułowania „zestawu solarnego”. Biorąc pod uwagę zastosowanie tej instalacji, należy uznać, że chodzi o kolektor

słoneczny, który zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN, to: „urządzenie do absorpcji promieniowania słonecznego i przekształcania energii świetlnej słońca na energię cieplną”. W związku z tym obiekt taki mieści się zakresie znaczeniowym ustawowej definicji budowli, obok wymienionych w definicji budowli wolno stojących masztów antenowych czy sieci technicznych.

Zgodnie z art. 3 ustawy :

- budowla - każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak np.: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości?

  Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości powstaje, co do zasady, od pierwszego dnia miesiącanastępującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego (...)

 • Podstawa opodatkowania podatkiem od nieruchomości dla budowli

  Podmioty prowadzące działalność gospodarczą mają niekiedy problem z ustaleniem prawidłowej podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości dla będących w ich posiadaniu budowli. Budowlę lub (...)

 • Zakaz propagowania komunizmu

  Nowelizacja ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej wprowadzi instrumenty prawne, które (...)

 • Umowy międzynarodowe utracą moc...

  nowelizację ustawy o umowach międzynarodowych, która wprowadza do ustawy pojęcie „utraty mocy obowiązującej umowy międzynarodowej”. Pozwoli to na właściwe informowanie o wygaśnięciu (...)

 • JPK_VAT z deklaracją

  JPK_VAT z deklaracją to dokument elektroniczny, który będzie się składał z dwóch części. Obejmie zarówno ewidencję VAT (zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który (...)

NA SKÓTY