Zezwolenie w wpis do ewidencji działalności

Pytanie:

Wnosząc o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dotyczącego działalności koncesjonowanej (apteka), należy najpierw zaopatrzyć sie w stosowne pozwolenia lub koncesję u organu udzielającego koncesji, czy też można dokonać wpisu do ewidencji działalności gospodarczej a dopiero później ubiegać się o koncesję ?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z ustawą prawo farmaceutyczne apteka ogólnodostępna może być prowadzona tylko na podstawie uzyskanego zezwolenia na prowadzenie apteki. . Prawo do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki posiada wyłącznie farmaceuta, który jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej oraz: - zatrudnia osobę odpowiedzialną za prowadzenie apteki, dającą rękojmię należytego prowadzenia apteki, co potwierdzone jest przez właściwą okręgową izbę aptekarską, - przedstawi oświadczenie o niewykonywaniu zawodu lekarza - dotyczy lekarza i lekarza stomatologa. Regulacja ta jednoznacznie przesądza, iż w pierwszej kolejności należy dokonać wpis do ewidencji działalności a następnie można ubiegać się o uzyskanie stosownego zezwolenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 9.6.2018

  Zawieszenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców wpisanych do CEIDG

  Od 30 kwietnia 2018 r. każdy przedsiębiorca wpisany do CEIDG ma możliwość zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej bezterminowo lub też na dowolny wskazany okres. 

 • 17.11.2018

  Uporządkuj wpisy w CEIDG

  Przedsiębiorcy, którzy mają więcej niż jeden aktywny lub zawieszony wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, powinni wiedzieć, że wiele wpisów jednego (...)

 • 5.10.2005

  Warunki prowadzenia kantoru

  W niniejszym artykule zostały omówione warunki podejmowania i prowadzenia działalności kantorowej. W rozumieniu ustawy Prawo dewizowe, za działalnością kantorową, począwszy od 21 sierpnia 2004 (...)

 • 18.5.2018

  Co z wpisem w CEIDG bez numeru PESEL?

  Realnie działający przedsiębiorcy nie muszą obawiać się wykreślenia z CEIDG. W przypadku braku numeru PESEL, MPiT dokonało zmian, bez konieczności ich angażowania. Wykreślenie dotyczy natomiast (...)

 • 7.12.2004

  Uzupełnij dane w ewidencji działalności gospodarczej - dopisz swój PESEL

  Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo działalności gospodarczej oraz niektórych innych wprowadziła obowiązek uzupełnienia danych w prowadzonej działalności gospodarczej o (...)