e-prawnik.pl Porady prawne

Zgłoszenie REGON spółki z o.o. do KRS

Pytanie:

Spółka z o.o nie zgłosiła do tej pory nr REGON do KRS. Na jakim formularzu powinna ona to zrobić?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zgłoszenie REGON spółki z o.o. do KRS

4.7.2007

Wnioskodawca winien wypełnić formularz KRS-Z3 w celu ujawnienia nr REGON spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Analiza tego formularza wskazuje, że numer ten należy wpisać do Części A, kolumny A1, rubryki nr 9. Należy również dołączyć załącznik KRS-ZY - Numer identyfikacyjny REGON.

Art. 38 pkt 3 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wskazuje, że w dziale 1 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się - w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną - informacje o statucie lub umowie, wzmiankę o ich zmianie, okres, na który podmiot został utworzony, oraz jego numer REGON.

Wraz z wnioskiem warto załączyć pismo przewodnie, w którym wnioskodawca uzasadni brak opłacenia wniosku powołując się na art. 19a ust. 3 Ustawy o KRS. Stosownie do treści tego przepisu Ustawy, złożenie wniosku w przedmiocie wpisu numeru identyfikacyjnego "REGON", nadanego w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej na podstawie przepisów o statystyce publicznej, stanowiącego uzupełnienie pierwszego wpisu nowego podmiotu do Rejestru, nie podlega opłacie sądowej. Wpis dokonany w wyniku rozpoznania takiego wniosku nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.


Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ