e-prawnik.pl Porady prawne

Zgłoszenie wierzytelności

Pytanie:

W jaki sposób dokonać zgłoszenia wierzytelności?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zgłoszenie wierzytelności

15.12.2011

Zgłoszenia wierzytelności dokonuje się na piśmie w 2 egzemplarzach (do sędziego – komisarza składa się oryginał zgłoszenia wierzytelności wraz z jego odpisem dla syndyka). Do pisma zgłaszający wierzytelność dołącza oryginał lub notarialnie poświadczony odpis dokumentu uzasadniającego zgłoszenie. Poświadczenia odpisów może dokonać także radca prawny lub adwokat, będący pełnomocnikiem wierzyciela, który zgłasza wierzytelność. Brak dokumentów „uzasadniających zgłoszenie” nie powoduje bezskuteczności zgłoszenia, nie ma bowiem podstaw do uznania, że art. 239 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, ogranicza możliwość uzasadniania zgłoszenia wierzytelności tylko do dowodu z dokumentu. Wierzyciel może uzasadniać zgłoszenie wierzytelności także innymi środkami dowodowymi, np. dowodem z zeznań świadków, opinii biegłych (M. Allerhand, w: Prawo upadłościowe, Komentarz , s. 353; J. Korzonek, w: Prawo upadłościowe i prawo o postępowaniu układowym, Komentarz , s. 108)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ