Zgoda na urlop wypoczynkowy po macierzyńskim

Pytanie:

Zatrudniam pracownicę od 24.08.2005r.w wymiarze czasu pracy 3/4 etatu. Pracownica urodziła dziecko 19.02.2007r. Urlop macierzyński udzieliłem na 126 dni . Urlop macierzyński zakończył się w dniu 24.06.2007r. Pracownica 22.06.2007r. wystapiła do pracodawcy o zaległy urlop wypoczynkowy za rok 2006, który kończył się w dniu 03.08.2007r. Dnia 30 lipca przyszła do mnie i poprosiła o urlop wypoczynkowy za rok bieżący od 06.08.2007r. do 21.08.2007r. z powodów rodzinnych. Urlopu udzieliłem. Pracownica zapewniła ,że po urlopie wróci i nie będzie korzystała z urlopu wychowawczego. Dnia 06.08.2007r. pracownica pojawiła się w firmie ( byłem jako pracodawca na urlopie wypoczynkowym i wróciłem do firmy 08.08.2007r.) i złożyła w kadrach wniosek urlopowy na resztę urlopu wypoczynkowego za rok 2007, złożyła oświadczenie (art.188 k.p.) o 2 dni opieki oraz wniosek o urlop wychowawczy na 6 miesięcy. Czy muszę udzielić urlopu wypoczynkowego i wychowawczego tej pracownicy ?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 163 § 3 kodeksu pracy, na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Wskazany przepis kreuje obowiązek pracodawcy do udzielenia pracownicy urlopu wypoczynkowego w terminie przez nią wskazanym, a przypadającym bezpośrednio po upływie urlopu macierzyńskiego. Stosownie do art. 188 kp pracodawca ma również obowiązek udzielenia pracownicy wychowującej dziecko 2 dni zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Ponadto pracownica ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 4 roku życia (art. 186 § 1 kp).

Reasumując powyższe należy więc uznać, iż w kwestii udzielenia urlopu wypoczynkowego, zwolnienia od pracy zgodnie z art. 188 kp oraz urlopu wychowawczego przepisy prawa pracy nie dają pracodawcy swobody w wyrażeniu zgody na wskazane urlopy. Pracodawca jest bowiem zobowiązany do ich udzielenia na wniosek pracownicy i w terminie przez nią wskazanym, a przypadającym bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Na marginesie wymaga również zauważyć, że urlop wychowawczy przypadający pracownicy w wymiarze 3 lat może być wykorzystany przez nią w 4 częściach (art. 186 § 5 kp).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY