Zlecenie a świadectwo pracy

Pytanie:

Czy przy zatrudnieniu na umowę zlecenie po wygaśnięciu okresu umowy pracownik powinien otrzymać świadectwo pracy i co powinno się w nim znajdować?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Świadectwo pracy jest dokumentem związanym ze stosunkiem pracy i wydawanym po jego ustaniu. Osoba związana umową zlecenie nie jest pracownikiem w rozumieniu kodeksu pracy i w związku z tym nie istnieje obowiązek wydania jej świadectwa pracy. Zawartość świadectwa pracy powinna obejmować informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Teresa

26.2.2010 12:6:13

Re: Zlecenie a świadectwo pracy

Czy zleceniodawca ma OBOWIĄZEK wydania Świadectwa pracy lub jego odpowiednika?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: