Zmiana czasu pracy

Pytanie:

Zatrudniam grupę pracowników w systemie równoważnym. W informacji art. 29 § 3 Kodeksu pracy i obwieszczeniu pracownicy mają podane, że pracują zgodnie z harmonogramem czasu pracy. Pracownicy mają na cały miesiąc ustalone w jakich godzinach pracują. Sklep, który prowadzę jest otwarty w godzinach od poniedziałku do piątku od 8 do 19, a w soboty od 7 do 17. Czy muszę pracowników informować o zmianie czasu pracy? Chcę od nowego roku wprowadzić zmianę czasu pracy od 7 do 19 (od poniedziałku do piątku, a w soboty od 7 do 18. Czy muszę poinformować pracowników na piśmie o zmianie czasu pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Art. 29 § 3 Kodeksu pracy zobowiązuje pracodawcę do poinformowania pracownika na piśmie o:

  1. obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
  2. częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,
  3. wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,
  4. obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
  5. układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty.

Godziny pracy pracownika w których obowiązany jest świadczyć pracę, określone mogą być w umowie o pracę, regulaminie pracy bądź w harmonogramie pracy. Czym innym jest wskazanie obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normy czasu pracy (określonej w przepisach kodeksu pracy), a czym innym wyznaczenie pracownikowi konkretnych godzin, w których pracę świadczy. Jeżeli wyznaczenie obowiązujących pracownika godzin pracy nastąpiło w umowie o pracę, zmiana wyznaczonych w umowie o pracę godzin pracy wymaga zmiany umowy o pracę. Zmiana umowy o pracę wymaga wypowiedzenia warunków pracy i płacy.

Sytuacja inaczej będzie wyglądała w przypadku zawartych umów o pracę zatrudnionych w równoważnym systemie czasu pracy. Godziny pracy takich pracowników nie są uregulowane tak sztywno jak godziny pracy pracowników zatrudnionych w podstawowym systemie czasu pracy. W równoważnym systemie czasu pracy możliwe jest wydłużenie dobowego wymiaru czasu pracy ponad tę wskazaną w Kodeksie pracy, co kompensowane jest skróceniem wymiaru czasu pracy w innych dniach. Istotą stosunku pracy w równoważnym systemie czasu pracy jest możliwość przekroczenia dobowej normy czasu pracy (ale nie więcej niż do 12 godzin) w danym okresie rozliczeniowym. Ponieważ nie następuje zmiana obowiązującej pracownika normy czasu pracy, pracodawca nie ma obowiązku informacyjnego określonego w art. 29 § 3 kp.

Jeżeli umowa o pracę określa obowiązujące godziny pracy pracownika, zmiana godzin pracy powinna nastąpić przez zmianę umowy, co jak już wskazane zostało wyżej wymaga wypowiedzenia warunków pracy i płacy. Jeżeli natomiast umowa o pracę nie określa obowiązujących pracownika godzin pracy, a jedynie odsyła do ustalanego przez pracodawcę harmonogramu czasu pracy, pracodawca powinien uwzględnić zmiany godzin pracy w aktualnym harmonogramie pracy i poinformować o tym harmonogramie pracy pracowników w sposób w danym zakładzie pracy przyjęty.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: