Zmiana miejsca pobytu dzieci bez zgody małżonka

Pytanie:

W trakcie trwania małżeństwa żona z małoletnimi dziećmi wyjechała z domu do innego miasta, nie informując o tym męża. Przez 30 dni nie ujawniła miejsca swojego pobytu, w dniu 31 złożyła wniosek o rozwód. Czy wyjazd z małoletnimi dziećmi, bez poinformowania męża, nosi znamiona przestępstwa (jeżeli tak, to z jakiego paragrafu), czy też nie? Czy mąż może wystąpić do prokuratury o doprowadzenie dzieci do domu, jeżeli żona zameldowała się czasowo z nimi w innym mieście?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jeżeli obojgu rodzicom przysługuje władza rodzicielska, to oboje mogą ją wykonywać. W zasadzie zmiana miejsca pobytu dzieci – jako istotna sprawa dziecka – powinna być efektem porozumienia obojga rodziców. W braku takiego porozumienia o danej kwestii rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Jednakże zmiana miejsca pobytu dzieci przez jednego z rodziców, któremu przysługuje władza rodzicielka, bez zgody drugiego z rodziców, nie wypełnia znamion przestępstwa. Drugi rodzic może w tej sytuacji wnieść wniosek do sądu opiekuńczego o wydanie rozstrzygnięcia. Jeśli jednak wszczęte zostało postępowanie rozwodowe, to nie wolno już wszczynać odrębnych postępowań w zakresie władzy rodzicielskiej. O wszystkich sprawach z tym związanych może aż do zakończenia procesu rozwodowego orzekać tylko sąd rozwodowy w ramach postępowania zabezpieczającego.

W opisanej sytuacji nie ma także podstaw do tego, by występować do jakiegokolwiek organu o doprowadzenie dzieci do domu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY