Zmiana nazwiska po rozwodzie małżonków

Pytanie:

Czy po rozwodzie będę mogła zmienić nazwisko, które nosiłam będąc w związku małżeńskim?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zmiana nazwiska może być także dokonana na skutek rozwodu. W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa. Przez nazwisko dotychczasowe rozumie się nazwisko noszone w chwili zawierania małżeństwa. Uprawnienie to ma charakter kształtujący i ściśle osobisty. Małżonka nie można zmusić, aby skorzystał z tego uprawnienia. Wina w spowodowaniu rozkładu pożycia, który doprowadził do orzeczenia rozwodu, lub rażąco naganny sposób prowadzenia się byłego małżonka pozostają bez wpływu na te uprawnienia. Skorzystanie z tego uprawnienia nie podlega kontroli. Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa, musi być złożone osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Przyjęcie oświadczenia następuje na piśmie. Podpisuje je składający oświadczenie oraz przyjmujący kierownik urzędu stanu cywilnego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: