Zmiana opodatkowania w trakcie roku

Pytanie:

Jednoosobowa firma jest opodatkowana ryczałtem. Od 1 września firma zamierza zacząć świadczyć usługi medyczne, które nie mogą być opodatkowane ryczałtem. Firma zamierza się więc rozliczać na zasadach ogólnych - książka przychodów i rozchodów. Czy jest to poprawne? W jaki sposób poinformować urząd skarbowy o tym?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit e) ustawy  o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy. W załączniku nr 2 do ustawy pod poz. 26 wskazuje się Usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego (PKWiU grupa 85.1).

Zatem podatnik, który chociaż częściowo osiąga przychody z tytułu świadczenia usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego nie może być opodatkowany w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jeśli rozpocznie osiąganie przychodów z tego tytułu w trakcie roku – traci prawo do ryczałtu.

Jak stanowi art. 22 wskazanej wyżej ustawy, w razie utraty warunków do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatnik jest obowiązany, poczynając od dnia, w którym nastąpiła utrata tych warunków (np. rozpoczął świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego), zaprowadzić właściwe księgi - chyba że jest zwolniony z tego obowiązku - i opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach. W stosunku do podatników podlegających za część roku opodatkowaniu na ogólnych zasadach, za podstawę do określenia podatku dochodowego przyjmuje się dochód osiągnięty po utracie warunków do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Przepisy ustawy  o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie przewidują szczególnej formy zawiadamiania urzędu skarbowego o utracie prawa do opodatkowania ryczałtem, jednakże – aby uniknąć niepotrzebnych nieporozumień – podatnik powinien pisemnie zawiadomić urząd skarbowy o utracie prawa do ryczałtu (w tym przyczynie utraty) i rozpoczęciu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: