Zmiana przeznaczenia gospodarczego terenu przez gminę

Pytanie:

Czy gmina może dowolnie zmieniać przeznaczenie gospodarcze terenu przez wydanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Gmina w zasadzie może dowolnie (z zachowaniem przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także zasad współżycia społecznego) regulować kwestię zagospodarowania konkretnego przedmiotu. Takie ograniczenie własności jest zgodne z prawem i powszechnie przyjęte. Pokreślono to choćby w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 stycznia 2011 r. (II OSK 118/2010): „Do ustaw ograniczających prawo własności, przez określenie sposobu wykonywania tego prawa, należy ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 tej ustawy, ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują, wraz z innymi przepisami, sposób wykonywania prawa własności nieruchomości. Każdy zaś ma prawo, w granicach określonych ustawą, do zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jeżeli nie narusza to chronionego prawem interesu publicznego oraz osób trzecich”.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Kupując telewizor, sprawdź jego parametry...

  Zbliża się zmiana standardu naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce. Kupując nowy telewizor, warto upewnić się, że będzie on w stanie poprawnie odbierać treści nadawane w standardzie DVB-T2/HEVC. (...)

 • Bony a VAT

  Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług upraszcza i ujednolica przepisy zakresie VAT mające zastosowanie do bonów na towary lub usługi.

 • Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

  Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia właściwego organu. Co to jest zmiana sposobu użytkowania? Czy w razie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (...)

 • Usuwanie drzew i krzewów z terenów zabytków

  Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ma uporządkować regulacje dotyczące usuwania drzew i krzewów z terenu nieruchomości (...)

 • Sposoby nabywania nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne

  Częstym zjawiskiem jest, iż grunty przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania publicznego na cele publiczne pozostają własnością osób prywatnych. Nie zawsze jednakże jednostki samorządu (...)

NA SKÓTY