Zmiana sposobu użytkowania lokalu

Pytanie:

W listopadzie 2004 roku została dokonana samowolna zmiana sposobu użytkowania lokalu przez firmę X. Od lutego 2006 roku lokal ten został przejęty przez moją firmę i jest tam kontynuowana działalność wykonywana przez firmę X, jednak mam problem z zalegalizowaniem samowolnej zmiany sposobu użytkowania. Wydz. Architektury Urzędu Miasta odsyła mnie do Nadzoru Budowlanego, a Nadzór do Architektury. Kto odpowiada za dokonanie samowolnej zmiany sposobu użytkowania, firma X (która już nie istnieje), czy też moja firma, która aktualnie użytkuje lokal? Jakie sankcje i kary grożą mi w obecnej sytuacji, czy będzie ona rozpatrywana w oparciu o stan prawny obowiązujący w listopadzie 2004 (de facto wtedy dokonano samowoli), czy też ten na chwilę obecną (czyli opłaty specjalne zwiększone dziesięciokrotnie)?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przepisy dotyczące zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (art. 71 i 71 a) oraz opłaty legalizacyjnej (art. 59 f), zostały znowelizowane ostatnio 31 maja 2004 r., a więc po dokonaniu samowoli w zakresie sposobu użytkowania obiektu. Po tej dacie przepisy te nie uległy zmianie, oprócz wykreślenia art. 71 ust. 1 pkt.1: Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności przeróbkę pomieszczenia z przeznaczeniem na pobyt ludzi albo przeznaczenie do użytku publicznego lokalu lub pomieszczenia, które uprzednio miało inne przeznaczenie lub było budowane w innym celu, w tym także przeznaczenie pomieszczeń mieszkalnych na cele niemieszkalne. 

Organem właściwym w sprawach legalizacji samowolnej zmiany sposobu użytkowania jest powiatowy lub wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego. Zgodnie z powyższymi przepisami organ nadzoru budowlanego, razie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego zgłoszenia, w drodze postanowienia:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: