Zmiana stanu prawnego komplemetrariusza

Pytanie:

Mam pytanie odnośnie przekształcenia spółki z o.o. w spółkę akcyjną, która jest jednocześnie komplementariuszem spółki komandytowej. Z dniem 08.06.2012 r. Spółka \"x\" Sp z o.o. otrzymała wpis do KRS o przekształceniu się w Spółkę \"x\" Spółkę Akcyjną. Czy spółka komandytowa nowej nazwy, czyli Spółka \"x\" Spółka Akcyjna Spółka komandytowa ma używać od dnia 08.06.2012 (zmiana komplementariusza), czy od dnia aktu notarialnego potwierdzającego zmianę komplementariusza, czy dopiero od daty wpisu zmiany komplementariusza w KRS?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 552 Kodeksu spółek handlowych: Spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną. Zatem skutek w postaci przekształcenia spółki z o.o. w spółkę akcyjną nastąpi dopiero w dniu wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS spółki przekształconej. Od tego dnia powinna nastąpić zmiana nazwy spółki komandytowej, w której komplementariuszem była spółka z o.o. Dodatkowo od dnia przekształcenia powstanie obowiązek zgłoszenia do KRS zmiany nazwy spółki komandytowej.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na treść art. 554 k.s.h.: W przypadku gdy zmiana brzmienia firmy dokonywana w związku z przekształceniem nie polega tylko na zmianie dodatkowego oznaczenia wskazującego na charakter spółki, spółka przekształcona ma obowiązek podawania w nawiasie dawnej firmy obok nowej firmy z dodaniem wyrazu „dawniej”, przez okres co najmniej roku od dnia przekształcenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Zmiana nazwiska lub imienia - Jak zmienić nazwisko?

  Z pewnością nikt nie chciałby mieć nazwiska, którego brzmienie wywołuje drwiące uśmiechy wśród znajomych. Niestety zdarza się dość często, że czyjeś nazwisko lub imię może (...)

 • Prawo prasowe zaktualizowane

  Nowelizacja Prawa prasowego, w odpowiedzi na wniesioną do Sejmu petycję, dostosowuje archaiczne przepisy do aktualnego stanu prawnego. Rozszerza ona m.in. prawo do udzielania informacji prasie na osoby (...)

 • Poprawa spójności terminologicznej systemu prawnego

  Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego ma celu dokonanie zmian w innych aktach prawnych, dostosowujących terminologię do aktualnego (...)

 • Zmiana płci w świetle prawa

  Zjawisko transseksualizmu (czyli silnego poczucia przynależności do płci przeciwnej niż wynikająca z widocznych cech budowy ciała) w Polsce jest ciągle bardzo kontrowersyjną kwestią. W doktrynie (...)

 • Kto uwierzytelni świadectwa i inne dokumenty szkolne?

  Nastąpiła zmiana przepisów dotyczących uwierzytelniania i wydawania apostille świadectw, indeksów, aneksów, dyplomów i zaświadczeń do obrotu prawnego z zagranicą.

NA SKÓTY