e-prawnik.pl Porady prawne

Zmiana stanu prawnego komplemetrariusza

Pytanie:

Mam pytanie odnośnie przekształcenia spółki z o.o. w spółkę akcyjną, która jest jednocześnie komplementariuszem spółki komandytowej. Z dniem 08.06.2012 r. Spółka \"x\" Sp z o.o. otrzymała wpis do KRS o przekształceniu się w Spółkę \"x\" Spółkę Akcyjną. Czy spółka komandytowa nowej nazwy, czyli Spółka \"x\" Spółka Akcyjna Spółka komandytowa ma używać od dnia 08.06.2012 (zmiana komplementariusza), czy od dnia aktu notarialnego potwierdzającego zmianę komplementariusza, czy dopiero od daty wpisu zmiany komplementariusza w KRS?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zmiana stanu prawnego komplemetrariusza

14.6.2012

Zgodnie z art. 552 Kodeksu spółek handlowych: Spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną. Zatem skutek w postaci przekształcenia spółki z o.o. w spółkę akcyjną nastąpi dopiero w dniu wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS spółki przekształconej. Od tego dnia powinna nastąpić zmiana nazwy spółki komandytowej, w której komplementariuszem była spółka z o.o. Dodatkowo od dnia przekształcenia powstanie obowiązek zgłoszenia do KRS zmiany nazwy spółki komandytowej.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na treść art. 554 k.s.h.: W przypadku gdy zmiana brzmienia firmy dokonywana w związku z przekształceniem nie polega tylko na zmianie dodatkowego oznaczenia wskazującego na charakter spółki, spółka przekształcona ma obowiązek podawania w nawiasie dawnej firmy obok nowej firmy z dodaniem wyrazu „dawniej”, przez okres co najmniej roku od dnia przekształcenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ