e-prawnik.pl Porady prawne

Zmiana umowy w zamówieniach publicznych

Pytanie:

Firma wygrała przetarg na świadczenie usług. W wymaganiach ofertowych nie było podane, że Zamawiający może ale nie musi zamówić usług. W umowie którą przysłał po negocjacjach wyraźnie stanowi, że planowane ilości nie są dla niego obowiązujące a tym samym moja Firma nie wie czy będą zamówienia w ogóle i w jakim zakresie. Nadto wprowadził Zamawiający karę umowną, której nie przewidywały warunki oferty przetargowej. Zależy mi na tym kontrahencie ale na jakiej podstawie doprowadzić Zamawiającego do zmiany niekorzystnych dla mojej Firmy warunków przedłożonej mi umowy.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zmiana umowy w zamówieniach publicznych

6.12.2004

Zamawiający nie może jednostronnie dokonać zmian warunków umowy. Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, wszelkie istotne warunki umowy, zobowiązania wykonawcy, powinny zostać zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zatem jeżeli specyfikacja nic nie stanowiła o tym, że w przyszłej umowie zostanie zawarta klauzula przewidująca karę umowną, wówczas zamawiający nie ma możliwości wprowadzenia do umowy takich postanowień. Działanie przeciwne naruszałoby zasadę jawności postępowania, uczciwej konkurencji. Ponadto, jeżeli do dokumentacji przetargowej został dołączony wzór przyszłej umowy, zamawiający obowiązany jest podpisać umowę o tej treści, bez możliwości dokonywania jakichkolwiek zmian w jej treści. Przeprowadzenie procedury zamówienia publicznego obliguje zamawiającego do zawarcia umowy w terminie 7 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o wyniku przetargu. Zamawiający nie może wycofać się ani odstąpić od zawarcia umowy, jeżeli procedura zamówienia publicznego została przeprowadzona zgodnie z prawem. Jeżeli jednak zamawiający uchyla się od zawarcia umowy, zwycięski wykonawca może sądownie dochodzić zawarcia umowy, czyli dochodzić tzw. zastępczego oświadczenia woli.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ