Zmiana umowy zawartej na czas określony

Pytanie:

Pracownik w firmie miał zawarte umowy o pracę na czas określony w kolejności 8.01.2001 - 31.12.2001; 1.01.2002 - 31.12.2003; 1.01.2004 - 30.06.2004; 1.07.2004 - 31.12.2004. W okresie od 29.11.2002 do 1.05.2004 stosowanie przepisu o zawieraniu kolejnych umów o pracę, gdzie trzecia umowa będzie umową na czas nieokreślony - został zawieszony. Stosowanie jego odwieszono pod koniec trwania trzeciej umowy. Czy umowy te zostały zawarte prawidłowo? Czy któraś z tych umów nie powinna być liczona jako umowa na czas nieokreślony? Jakie znaczenie przy tym ma fakt, że pracownik ten rozwiązał stosunek pracy z tym samym zakładem pracy z końcem roku 2001 (31.12) z przyczyn przejścia na emeryturę, a zawiązał nowy stosunek pracy 8 stycznia? Dodatkowo w tym samym czasie tj. na przełomie roku 2000/2001 nastąpiło przejście zakładu pracy na podstawie art.23[1] Kp z uwagi na zmiany w strukturze organizacyjnej. Pracownik przepracował w tym zakładzie ponad 30 lat - przed przejściem na emeryturę miał oczywiście umowę o pracę na czas nieokreślony.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z dniem 1 maja 2004 r. kiedy przepis zaczął ponownie obowiązywać należy liczyć ilość zawartych umów od nowa. Zatem nie wlicza się umów terminowych zawartych w czasie, gdy przepis był zawieszony jak również umów zawartych przed zawieszeniem stosowania tego przepisu. Z przedstawionego przez Pana stanu wynika, że z dniem 1 lipca 2004 r. została zawarta dopiero pierwsza umowa terminowa zatem stosowanie regulacji z art. 25[1] jest nieuzasadnione. Przejście zakładu pracy nie ma wpływu na zawarcie kolejnej umowy. Czym innym jest zastosowanie wypowiedzenia zmieniającego po takim przejściu zakładu. Jednakże jeśli takie wypowiedzenie zmieniające nie dotyczy terminów obowiązywania umowy to nie można mówić o zawarciu kolejnej umowy. Zawarcie natomiast umowy z pracodawcą po przejściu na emeryturę należy traktować jak zawarcie pierwszej umowy. Nawet jeśli nie przekroczono terminu 30 dni pomiędzy umowami.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: