Zmiana warunków pracy i płacy przez porozumienie

Pytanie:

Zatrudniam pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy z wynagrodzeniem brutto 3500 zł. Od 01.02.2007 r. chcemy podpisać z pracownikiem porozumienie zmieniające, dotyczące obniżenia wymiaru czasu pracy na 1/2 etatu i wynagrodzenia do 1750 zł. Po rozmowie z pracownikiem, pracownik wyraża pisemną zgodę na zmianę warunków pracy i płacy. Czy po podpisaniu porozumienia zmieniającego dotyczącego obniżenia wymiaru czasu pracy i wynagrodzenia pracodawca podczas kontroli z PIP nie poniesie żadnych konsekwencji? Czy można zgodnie z prawem zawrzeć z pracownikiem takie porozumienie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Art. 42 par. 1 kodeksu pracy stanowi, że przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy. Z normy tej wynikałoby zatem, że jedyną formą zmiany warunków pracy i płacy na niekorzyść pracownika jest wypowiedzenie zmieniające. Jest to wrażenie błędne, bo nic nie stoi na przeszkodzie, aby zmiana taka nastąpiła w drodze porozumienia między pracodawcą a pracownikiem (choć zjawisko takie nie jest powszechne).

Takie rozumowanie potwierdził wielokrotnie Sąd Najwyższy. W wyroku z dnia 19 grudnia 1996 r., I PKN 23/96 Sąd Najwyższy przyjął, że jeżeli prawo pracownika do premii wynika z umowy o pracę, to niekorzystna zmiana regulaminu premiowania może nastąpić za zgodą pracownika, wyrażoną w porozumieniu zmieniającym, bądź też wymaga dokonania wypowiedzenia zmieniającego. Z kolei w wyroku z dnia 8 kwietnia 1998 r. sygn. akt I PKN 29/98 sformułował on tezę, że porozumienie stron zmieniające warunki płacy nie podlega ocenie na podstawie art. 42 kp. Jeżeli zatem pracownik wyraził zgode na zmiane warunków pracy i płacy a pracodawca zawarł z nim w tym celu porozumienie, działanie takie nie może być zakwestionowane jako sprzeczne z przepisami prawa pracy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: