Zmiana warunków umowy o pracę

Pytanie:

Pracownik zatrudniony w spółce na umowę o pracę na czas nieokreślony zmienia wymiar czasu pracy z pełnego etatu na 1/2 etatu. Czy taka zmiana wymaga aneksowania umowy o pracę czy też należy poprzednią wpierw rozwiązać?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Należy zauważyć, iż stosownie do art. 29 § 1 pkt 4 Kodeksu pracy, umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w tym w szczególności wymiar czasu pracy. Umowę o pracę zawiera sie w formie pisemnej (art. 29 § 2 zd. 1 Kp). Zgodnie z § 4 wymienionego przepisu zmiana warunków umowy o pracę powinna być dokonana również w formie pisemnej. Ustawa nie wymaga przy tym zawierania nowej umowy o pracę przy zmianie warunków pracy, w tym m.in. np. wymiaru czasu pracy. Wymaga jedynie, aby zmiana ta była potwierdzona dla celów dowodowych w formie pisemnej. W niniejszej sytuacji wystarczy więc zawrzeć aneks do istniejącej umowy o pracę, w którym nastąpi zmiana obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy i ewentualnie z tym związanych innych postanowień umowy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY