e-prawnik.pl Porady prawne

Zmiana wysokości czynszu w lokalu mieszkalnym

Pytanie:

W jaki sposób w umowie najmu lokalu mieszkalnego zawartej na czas nieoznaczony uregulować zapłatę czynszu, by można było go zmieniać np. raz na 6 miesięcy czy raz na rok bez zmiany całej umowy i zgodnie z obowiązującymi przepisami?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zmiana wysokości czynszu w lokalu mieszkalnym

8.7.2004

Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, podwyższanie czynszu lub innych opłat za używanie lokalu, z wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela, nie może być dokonywane częściej niż co 6 miesięcy. Ustawa dzieli opłaty pobierane za korzystanie z mieszkań na:

- czynsz,

- inne opłaty za używanie mieszkań będące swoistym odpowiednikiem czynszu,

- opłaty niezależne od właścicieli.

Typowym przykładem „innych opłat” są pobierane przez spółdzielnie mieszkaniowe opłaty miesięczne z tytułu kosztów eksploatacji i remontów. Natomiast do opłat „niezależnych od właściciela” zaliczamy opłaty za dostarczoną wodę, ciepło, gaz, energię elektryczną, wywóz śmieci itp. To rozróżnienie (opłaty za używanie mieszkań i opłaty niezależne od właściciela) ma istotne znaczenie, gdyż podwyżki czynszu są ustawowo limitowane. O podwyżce czynszu wystarczy ustnie powiadomić najemcę, a jedynie na jego żądanie trzeba pisemnie wskazać przyczynę podniesienia czynszu i przedstawić zestawienie opłat. Natomiast przy podwyżce opłat niezależnych od właściciela (świadczenia) - właściciel obowiązany jest tylko zawiadomić w formie pisemnej, ze wskazaniem przyczyn podwyżki i zestawieniem opłat. Przepisy te ograniczają podwyżki czynszu oraz „innych opłat” tylko za używanie mieszkania. Opłaty niezależne od właściciela nie podlegają takim ograniczeniom i mają jedynie odzwierciedlać wysokość wydatków właściciela (z tytułu dostaw wody, prądu, gazu itp. otrzymywanych przez lokatora za jego pośrednictwem) . W związku z tym wydaje się, że można zastrzec w umowie podwyżkę wysokości czynszu w razie zaistnienia wymienionych w umowie okoliczności.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ