e-prawnik.pl Porady prawne

Zmiana zagospodarowania terenu w braku miejscowego planu

Pytanie:

Jaka decyzja jest potrzebna do zmiany zagospodarowania terenu w razie braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zmiana zagospodarowania terenu w braku miejscowego planu

6.1.2012

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (u.p.z.p.) zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy. Wydania takiej decyzji nie wymagają roboty budowlane polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej, a także nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska.
Decyzję o warunkach zabudowy zasadniczo wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta po uzgodnieniach przeprowadzonych z właściwymi organami i uzyskaniu uzgodnień lub decyzji wymaganych przepisami odrębnymi.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ