Zmiana zakresu służebności gruntowej

Pytanie:

Czy można zmienić zakres służebności gruntowej, w sytuacji powstania ważnej potrzeby gospodarczej po stronie właściciela nieruchomości obciążonej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 291 Kodeksu cywilnego, jeżeli po ustanowieniu służebności gruntowej powstanie ważna potrzeba gospodarcza, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać za wynagrodzeniem zmiany treści lub sposobu wykonywania służebności, chyba że żądana zmiana przyniosłaby niewspółmierny uszczerbek nieruchomości władnącej. Regulacja ta dotyczy zmiany treści lub sposobu wykonywania służebności gruntowej z ważnej potrzeby gospodarczej po stronie nieruchomości obciążonej, na żądanie jej właściciela. Zmiana treści obejmuje zasadnicze uprawnienia wynikające z danego rodzaju służebności, w tym także sam zakres tych uprawnień, np. ograniczenie służebności przechodu, przejazdu i przepędu bydła do samego przechodu. Ważna potrzeba zmiany musi mieć charakter obiektywny. Nie wystarcza subiektywne przekonanie właściciela nieruchomości obciążonej o jej istnieniu, jak również osobisty charakter tej potrzeby, chodzi bowiem o potrzebę nieruchomości władnącej, a nie o osobistą potrzebę właściciela.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: