e-prawnik.pl Porady prawne

Zmniejszenie emerytury wojskowej

Pytanie:

Czy osoba 50-letnia pobierająca emeryturę wojskową w wysokości 75% ma prawo do wynagrodzenia bez ograniczeń? Czy określona kwota dochodu ma wpływ na ograniczenie lub zawieszenie emerytury?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zmniejszenie emerytury wojskowej

13.2.2006

W razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego emerytura lub renta inwalidzka ulega zmniejszeniu na zasadach określonych w przepisach art. 104 ust. 1a-6, 8 pkt 1 i 2 oraz ust. 9 i 10 ustawy  o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z zastrzeżeniem poniższych punktów 1i 2.

Przepisy art. 104 ust. 8 pkt 2 ustawy, o której powyżej stosuje się również do renty inwalidzkiej III grupy.

W razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego w kwocie przekraczającej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, kwota emerytury lub renty inwalidzkiej ulega zmniejszeniu o 25% jej wysokości.

Przepisów o zmniejszeniu emerytury nie stosuje się wobec osób, których emerytura stanowi 75% podstawy jej wymiaru bez uwzględnienia podwyższenia z tytułu inwalidztwa pozostającego w związku ze służbą oraz wobec osób pobierających rentę inwalidzką z tytułu inwalidztwa powstałego wskutek wypadku pozostającego w związku ze służbą lub wskutek choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami bądź warunkami służby, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ