e-prawnik.pl Porady prawne

Zmniejszenie/zawieszenie świadczenia emeryta-przedsiębiorcy

Pytanie:

Kiedy emeryt-przedsiębiorca może mieć zawieszone lub zmniejszone świadczenie emerytalne?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zmniejszenie/zawieszenie świadczenia emeryta-przedsiębiorcy

16.8.2013

Emeryt prowadzący pozarolniczą działalność osiąga przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie dla osób objętych obowiązkiem ubezpieczenia z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej, czyli minimalnie 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek (ustala ją art. 18 ust. 8 u.s.u.s.) - aktualnie 2227 zł 80/100. Ustawowe ustalenie przychodów osiąganych przez emerytów z tytułu działalności pozarolniczej ma ten skutek, że przyjmuje się taki przychód niezależnie od tego, czy emeryt osiąga faktycznie przychód mniejszy czy większy i z ilu rodzajów działalności. Biorąc pod uwagę, że można bez żadnych konsekwencji w zakresie prawa do emerytury osiągać przychody nieprzewyższające 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, należy przyjąć, że osoby prowadzące pozarolniczą działalność nie mają w praktyce zmniejszanej kwoty emerytury, nawet jeśli osiągają znacznie wyższe (faktyczne) przychody.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Zmniejszenie/zawieszenie świadczenia emeryta-przedsiębiorcy

harry

2.9.2013 14:30:13

Re: Zmniejszenie/zawieszenie świadczenia emeryta-przedsiębiorcy

nieprawda,mnie zmniejszyli emerutyre bo osiadnalem przychod z działalności gospodarczej


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ