Zmniejszenie/zawieszenie świadczenia emeryta-przedsiębiorcy

Pytanie:

Kiedy emeryt-przedsiębiorca może mieć zawieszone lub zmniejszone świadczenie emerytalne?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Emeryt prowadzący pozarolniczą działalność osiąga przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie dla osób objętych obowiązkiem ubezpieczenia z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej, czyli minimalnie 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek (ustala ją art. 18 ust. 8 u.s.u.s.) - aktualnie 2227 zł 80/100. Ustawowe ustalenie przychodów osiąganych przez emerytów z tytułu działalności pozarolniczej ma ten skutek, że przyjmuje się taki przychód niezależnie od tego, czy emeryt osiąga faktycznie przychód mniejszy czy większy i z ilu rodzajów działalności. Biorąc pod uwagę, że można bez żadnych konsekwencji w zakresie prawa do emerytury osiągać przychody nieprzewyższające 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, należy przyjąć, że osoby prowadzące pozarolniczą działalność nie mają w praktyce zmniejszanej kwoty emerytury, nawet jeśli osiągają znacznie wyższe (faktyczne) przychody.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

harry

2.9.2013 14:30:13

Re: Zmniejszenie/zawieszenie świadczenia emeryta-przedsiębiorcy

nieprawda,mnie zmniejszyli emerutyre bo osiadnalem przychod z działalności gospodarczej


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY