e-prawnik.pl Porady prawne

Zniesienie współwłasności nieruchomości

Pytanie:

W jaki sposób mogę znieść współwłasność nieruchomości, którą posiadam z dwoma braćmi i siostrą?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zniesienie współwłasności nieruchomości

13.8.2013

Należy podkreślić, że zniesienie współwłasności może nastąpić w drodze umowy lub postępowania sądowego. Jako że przepisy k.c. nie regulują umownego zniesienia współwłasności, oznacza to że sposób zniesienia pozostawiony jest samym stronom, które mogą - z zastrzeżeniem ograniczeń ustawowych - uregulować likwidację współwłasności w sposób dowolny. Swoboda dyspozycji stron może być wyłączona lub ograniczona tylko przez wyraźny przepis prawa zakazujący określonego sposobu zniesienia współwłasności lub nakazujący zastosowanie wskazanego. 
Żeby umowa o zniesienie współwłasności była skuteczna musi być zawarta przez wszystkich współwłaścicieli. Dodatkowo, konieczne jest aby umowa między współwłaścicielami, określała wszystkie postanowienia podmiotowo i przedmiotowo istotne, a więc powinna: regulować sposób zniesienia, zawierać oświadczenia o przeniesieniu udziałów lub postanowienia dotyczące spłat i dopłat oraz terminów ich uiszczenia. Jeżeli zniesienie współwłasności dotyczy nieruchomości, konieczne jest zachowanie formy aktu notarialnego, ponieważ każdy sposób zniesienia współwłasności jest przeniesieniem udziałów bądź to na innego współwłaściciela, bądź na osobę obcą (art. 158 k.c.).
Jeżeli natomiast nie wszyscy współwłaściciele są zgodni co do zniesienia współwłasności, przewidziana jest druga, obok umownej, forma zniesienia współwłasności na drodze sądowej. Każdy ze współwłaścicieli może żądać sądowego zniesienia współwłasności, wskazując jeden z możliwych sposobów, a mianowicie: 
1) podział fizyczny rzeczy pomiędzy współwłaścicieli z ewentualnym wyrównaniem różnicy wartości powstałych z podziału części przez dopłaty, 
2) przyznanie całej rzeczy jednemu ze współwłaścicieli lub kilku na współwłasność za ich zgodą i zasądzenie od nich spłat na rzecz pozostałych współwłaścicieli, 
3) licytacyjna sprzedaż rzeczy wspólnej (podział cywilny). 
Ponadto, jak wskazuje Stanisław Rudnicki w „Komentarzu do kodeksu cywilnego”, możliwe jest także kumulowanie tych sposobów, np. przez podział fizyczny części wspólnej nieruchomości i przez sprzedaż pozostałej części. Nie jest też wyłączone ograniczenie zniesienia współwłasności do części wspólnej nieruchomości i do pozostawienia pozostałej części we współwłasności.
Postępowanie o zniesienie współwłasności wszczyna się na żądanie współwłaściciela, który powinien wykazać swoje uprawnienie. W razie zniesienia współwłasności nieruchomości wystarczające jest przedłożenie odpisu z księgi wieczystej, w którym wnioskodawca został wymieniony jako współwłaściciel nieruchomości. Postępowanie sądowe o zniesienie współwłasności toczy się przed sądem miejsca położenia rzeczy (art. 606 k.p.c.), w trybie nieprocesowym, według przepisów 617-625 k.p.c. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ