Zniewaga funkcjonariusza publicznego

Pytanie:

Osoba X będąca funkcjonariuszem publicznym, w związku z wykonywaniem swoich służbowych obowiązków, została znieważona przez osobę Y. Czy osoba X może wnieść prywatny akt oskarżenia z art. 216 par. 1 k.k., czy też w grę wchodzi tylko i wyłącznie odpowiedzialność osoby Y z art. 226 par. 1 k.k.? W jakim składzie jest rozpatrywana sprawa z art. 216 par. 1 k.k przez sąd? Ma to znaczenie dla określenia właściwego wydziału sądu rejonowego do rozpoznania tej sprawy (wydział karny czy grodzki).

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Czyn opisany w pytaniu spełnia znamiona przestępstwa określonego w art. 226 par. 1 kodeksu karnego, nie zaś art. 216 par. 1 kk. Decyduje o tym status funkcjonariusza publicznego osoby poniżonej, który wpływa również na poziom ochrony przewidziany dla tej grupy pokrzywdzonych przepisami prawa karnego (ściganie na podstawie art. 216 kk odbywa się jedynie z oskarżenia prywatnego, w przeciwieństwie do grupy przestępstw przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego).

Sprawę rozpozna sąd rejonowy w składzie jednego sędziego w trybie uproszczonym. Sprawa o czyn określony w art. 226 par. 1 kk kwalifikuje się do spraw, w których prowadzi się dochodzenie. Skoro tak, w zgodzie z art. 469 kodeksu postępowania karnego sprawa zostanie rozpoznana w trybie uproszczonym. Prezes sądu rejonowego może zarządzić rozpoznanie sprawy w składzie jednego sędziego i dwóch ławników, jeżeli jest to uzasadnione jej okolicznościami.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 15.3.2017

  Szansa na 1% dla spóźnionych NGO

  Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie daje szansę na 1% podatku organizacjom pożytku publicznego, które spóźnią (...)

 • 11.8.2018

  Więcej dotacji na pożytek publiczny

  Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwiększa z 50 do 80% możliwą wartość przyznanej dotacji.

 • 28.7.2018

  Zmiany ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  Zwiększenie z 50 do 80% możliwej wartości przyznanej dotacji przewiduje nowelizacja przepisów. Wprowadzone rozwiązanie powinno pozwolić na usprawnienie realizacji zadań istotnych ze względu (...)

 • 17.6.2018

  Zasada odpowiedzialności urzędników za naruszenie prawa

  Pracownicy administracji odpowiadają majątkowo za naruszenie prawa wobec przedsiębiorców. Przedsiębiorca może więc dochodzić odszkodowania w razie naruszenia prawa przez urzędnika. 

 • 15.3.2017

  Jak przekazać 1% podatku?

  Podatnicy także w tym roku mogą zadecydować o przekazaniu 1% swojego podatku za 2016 rok na rzecz organizacji pożytku publicznego. Mogą wybrać spośród 8531 podmiotów. Do końca (...)