e-prawnik.pl Porady prawne

Odpowiedzialność za znieważenie funkcjonariusza

Pytanie:

W jakiej sytuacji można narazić się na odpowiedzialność za znieważenie funkcjonariusza publicznego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność za znieważenie funkcjonariusza

12.7.2011

Na odpowiedzialność można się narazić dokonując zniewagi podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych przez tego funkcjonariusza.
W kontekście tej przesłanki podstawowe znaczenie ma wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 października 2006 r. sygn. akt P 3/06. W orzeczeniu tym Trybunał Konstytucyjny dokonał takiej wykładni art. 226 § 1 Kodeksu karnego, iż w zakresie w jakim penalizuje on znieważenie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej dokonane niepublicznie lub dokonane publicznie, lecz nie podczas pełnienia czynności służbowych, jest niezgodny z art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Zatem dopuszczalne jest tylko taka wykładania tego przepisu, że stosuje się on wyłącznie do takich sytuacji, gdy do znieważanie funkcjonariusza doszło po pierwsze w związku z pełnieniem przez funkcjonariusza publicznego jego czynności służbowych, a po drugie w trakcie pełnienia tych czynności.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ