Zwolnienie od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem gdy dziecko kończy 14 lat

Pytanie:

Moja córka kończy w lutym 14 lat. Czy 2 dni wolne z tytułu opieki muszę wykorzystać do dnia ukończenia przez nią 14 lat, czy też do końca roku kalendarzowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wiek dziecka (14 lat) wydaje się stanowić datę graniczną dla możliwości skorzystania z opieki przewidzianej w art. 188 Kodeksu Pracy. Okres roku powołany w tym przepisie dotyczy okresu obowiązywania w czasie uprawnienia do dwóch dni opieki za wynagrodzeniem, czyli od stycznia do grudnia danego roku kalendarzowego, bądź - w przypadkach szczególnych - od stycznia do daty urodzin dziecka.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Paweł

14.7.2011 11:14:51

Re: Zwolnienie od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem

Czy pracownik ma uzgodnić z pracodawcą termin zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: