Zwolnienie pracownika - ekwiwalent

Pytanie:

Czy należny jest urlop wypoczynkowy /ekwiwalent pracownicy zatrudnionej od 2004 r., z czego od 02-01-2006 r. jest na zwolnieniu lekarskim. Następnie pobiera zasiłek rehabilitacyjny trwający do 27-06-2007 r. Z dniem 27-06-2007 r. chcę zwolnić ją na podstawie art. 53 Kodeksu Pracy. Czy w takiej sytuacji muszę wypłacić ekwiwalent . Jaki jest współczynnik do ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy na 2007 rok .Czy wypłacając ekwiwalent za 2006 rok stosuję współczynnik za 2006 r.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. W tym wypadku pracownicy będzie przysługiwał taki ekwiwalent z racji przebywania na zwolnieniu lekarskim i nie wykorzystania urlopu w kolejnych latach.

W 2007 r. współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień urlopu wypoczynkowego wynosi dla osoby zatrudnionej na pełnym etacie – 21. Jeżeli pracownik jest zwalniany w roku 2007, to obowiązującym jest ekwiwalent za ten rok.

Roszczenia pracownika z tytułu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego przedawniają się z upływem 3 lat.

Warto pamiętać, że na podstawie art. 53 rozwiązanie bez wypowiedzenia może nastąpić, jeśli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: