Zwolnienie z kosztów sądowych strony postępowania

Pytanie:

Sąd obciążył stronę reprezentowaną przez pełnomocnika z urzędu kosztami procesu. Czy i w jakich sytuacjach strona reprezentowana przez pełnomocnika z urzędu i przegrywająca proces może być zwolniona z kosztów procesowych poniesionych przez stronę przeciwną ?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. W wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążać jej w ogóle kosztami. Jest to regulacja wyjątkowa i nie może być interpretowana w sposób rozszerzający. Sąd decyduje, które przypadki uzna za szczególnie uzasadnione (powinien wziąć pod uwagę całokształt okoliczności i kierować się poczuciem sprawiedliwości). Przede wszystkim dotyczy to kwestii stanu majątkowego i sytuacji życiowej przegrywającego, znaczenie ma także sposób prowadzenia procesu przez przegrywającego oraz działania wierzyciela, który swym niesumiennym lub oczywiście niewłaściwym postępowaniem wywołał proces. Może to dotyczyć sytuacji, gdy w procesie zaszła prekluzja (niemożliwość powołania dowodów, że względu na upływ czasu), także sytuacja gdy roszczenie okazało się przedawnione oraz precedensowy charakter sprawy.

Zastosowanie tej instytucji jest możliwe w szczególnie uzasadnionych wypadkach. Jednak ustawa nie precyzuje o jakie okoliczności chodzi, pozostawiając ocenę sądowi w konkretnej sytuacji. Wskazane sytuacje to tylko przykłady w których instytucja ta może zostać zastosowana.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY