Zwrot kosztów delegacji dla zleceniobiorcy

Pytanie:

Osoba fizyczna zatrudniona na umowę o pracę w swoim zakładzie pracy, przyjeła u innego pracodawcy pracę na umowę zlecenie jako tłumacz i wyjechała z nim w podróż zagraniczną. W wyniku tej podróży wypisana została delegacja, która obejmowała zwrot kosztów za bilet lotniczy, koszty diet i ryczałt za nocleg. Czy od kosztów delegacji służbowej dla osoby zatrudnionej na umowę zlecenie bedą naliczane jakieś podatki, jażeli tak, to jakie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem - do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13.

Jak stanowi wskazany art. 21 ust. 13 ustawy, przepis ust. 1 pkt 16 lit. b stosuje się, jeżeli otrzymane świadczenia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów i zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów.

Jeśli zatem spełnione zostały powyższe warunki (co jest zasadą), to należności wypłacone zleceniobiorcy z tytułu podróży będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Jeśli zaś warunki te nie będą spełnione - należności będą opodatkowane na takich samych zasadach jak dochód z umowy zlecenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY