Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami

Pytanie:

Czy pracodawca ma prawo potrącić odsetki od opóźnień w oddaniu zaliczek od należnej odprawy i jeśli tak to na jakiej podstawie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jeżeli pracownik pobrał zaliczki na poczet należnego mu wynagrodzenia, a następnie nie rozliczył się z pobranych zaliczek, zobowiązany jest do zwrotu zaliczek. Pracodawca w takim przypadku ma prawo żądać od pracownika odsetek ustawowych. Podstawą żądania pracodawcy do zwrotu zaliczek stanowić będzie art. 405 kodeksu cywilnego, stanowiący o obowiązku zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia. Podstawą zwrotu odsetek od zaliczek będzie art. 481 kodeksu cywilnego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

jas

9.8.2012 21:2:44

Re: Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami

a odwrotnie jesli firma nie wraca pieniedzy dla byłego pracownika


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: