e-prawnik.pl Porady prawne

Zwrot podatku za odszkodowanie od ugody sadowej

Pytanie:

Siostra złożyła do sądu pracy pozew o odszkodowanie (wysokość 1 miesięcznego wynagrodzenia) za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę. W wyniku ugody sądowej pracodawca zobowiązał się do wypłaty kwoty w wysokości 2 miesięcznego wynagrodzenia tytułem odszkodowania. Pracodawca wypłacił siostrze w miesiącu październiku 2006 zasądzone kwoty pomniejszone o zaliczkę na podatek dochodowy. W listopadzie TK stwierdził że odszkodowania z tytułu ugody sadowej powinny być zwolnione z podatku. Siedziba pracodawcy znajduje się w Łodzi, siostra mieszka w Warszawie i tam też zgodnie z umową o pracę było miejsce pracy siostry. Czy siostra może odzyskać kwotę zapłaconego przez pracodawcę podatku? Jaki tytuł ma mieć taki wniosek? Czy wniosek musi złożyć pracodawca, czy siostra? Do kogo trzeba się zwrócić z wnioskiem - do US w Łodzi, czy US w Warszawie?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zwrot podatku za odszkodowanie od ugody sadowej

22.2.2007

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 listopada 2006 r. (sygn. SK51/06) dotyczył stanu prawnego dotyczącego tylko roku 2003. Zatem wyrok ten nie będzie miał bezpośredniego wpływu na odszkodowania wypłacone w 2006 r.

Na gruncie przepisów obowiązujących w 2006 r. zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są inne odszkodowania otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub ugodzie, z wyjątkiem odszkodowań:

  • otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

W zakres powyższego zwolnienia wchodzą również odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę. Jeżeli mimo to pracodawca potrącił zaliczkę na podatek, należy wystąpić do pracodawcy z wezwaniem do wypłaty brakującej części odszkodowania (niesłusznie pobranej zaliczki) lub pisemne uzasadnienie na jakiej podstawie pobrał zaliczkę na podatek. Jeżeli pracodawca niesłusznie pobrał zaliczkę, ewentualne staranie się o jej zwrot od organów podatkowych jest jego interesem, gdyż były pracownik może żądać od pracodawcy wypłaty pełnej kwoty odszkodowania, a nie pomniejszonej o niesłusznie naliczoną kwotę zaliczek na podatek dochodowy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Zwrot podatku za odszkodowanie od ugody sadowej

Gość

29.11.2012 15:39:14

Re: Zwrot podatku za odszkodowanie od ugody sadowej

W przypadku ubiegania się o odszkodowanie,korzystam z usług kancelarii Teodorowski & Wojtaszak z Krakowa, którą serdecznie wszystkim polecam


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ