Czas pracy

Urlopy pracownicze

Ochrona pracy kobiet

Jakiego urlopu macierzyńskiego możemy spodziewać się w następnych latach?

Czego dotyczy projekt? 

Poselski projekt nowelizacji ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy przewiduje przede wszystkim stopniowe znaczne wydłużenie wymiaru płatnych urlopów macierzyńskich. 

Powstał on, gdyż od kilku lat w naszym kraju notujemy więcej zgonów niż urodzeń. Wydłużenie urlopów macierzyńskich jest jednym tylko z elementów polityki prorodzinnej Państwa. Ma ona na celu poprawę sytuacji materialnej młodych rodzin poprzez wydłużenie płatnych urlopów macierzyńskich i ograniczenie ekonomicznej bariery w posiadaniu dzieci.

Proponowana ustawa miałaby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

 

Ile urlopu macierzyńskiego?

Jaki za kilka lat będzie ostatecznie wymiar urlopu macierzyńskiego?

Proponowane zmiany obejmują stopniowe (rozłożone na lata) wydłużenie urlopu macierzyńskiego do 6 miesięcy przy urodzeniu pierwszym, 9 miesięcy przy urodzeniu drugim oraz 12 miesięcy przy urodzeniu trzecim i następnym. Docelowo pracownicy przysługiwać ma urlop macierzyński w wymiarze:

 • 26 tygodni przy pierwszym porodzie,

 • 38 tygodni przy drugim porodzie,

 • 52 przy trzecim i następnym porodzie,

 • 38 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy pierwszym porodzie,

 • 52 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy drugim i następnym porodzie.

Pracownica, która przyjęła dziecko na wychowanie i wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka ma mieć prawo do 26 tygodni urlopu macierzyńskiego w przypadku pierwszego dziecka, 38 tygodni w przypadku drugiego dziecka i 52 tygodni w przypadku trzeciego i następnego dziecka, nie dłużej jednak niż ukończenie przez dziecka 18 miesięcy życia. Jeżeli taka pracownica przyjmie dziecko w wieku od 6 do 12 miesięcy, przysługiwać jej ma prawo przynależnego urlopu macierzyńskiego.

W 2007 roku

W okresie od dnia 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 r. wymiar urlopu macierzyńskiego ma wynosić:

 • 22 tygodnie przy pierwszym i następnym porodzie,

 • 30 tygodni przy urodzeniu więcej niż jednego dziecka przy pierwszym porodzie.

W 2008 roku

W okresie od dnia 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 r. wymiar urlopu macierzyńskiego ma wynosić:

 • 26 tygodni przy pierwszym i następnym porodzie,

 • 38 tygodni przy narodzeniu więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.

W 2009 roku

W okresie od dnia 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 r. wymiar urlopu macierzyńskiego ma zaś wynosić:

 • 30 tygodni przy drugim porodzie,

 • 34 tygodnie w przypadku trzeciego i następnego porodu,

 • 42 tygodnie przy drugim porodzie w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka.

W 2010 roku

W okresie od dnia 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 r. wymiar urlopu macierzyńskiego ma natomiast, zgodnie z projektem, wynosić:

 • 34 tygodnie przy drugim porodzie,

 • 42 tygodnie w przypadku trzeciego porodu,

 • 47 tygodni przy drugim i następnym porodzie w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.

W 2011 roku

W okresie od dnia 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 r. urlopu macierzyńskiego osiągnie wymiar:

 • 38 tygodni przy drugim porodzie,

 • 52 tygodnie przy trzecim i następnym porodzie,

 • 52 tygodnie przy urodzeniu więcej niż jednego dziecka przy trzecim porodzie.

Podstawa prawna:

 • Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (sejmowy druk nr 296);
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. 1998 r., Nr 21, poz. 94, ze zm.)

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: