Jedno okienko przyspieszy działność gospodarczą

Rada Ministrów przyjęła projekt przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości dotyczący zmian w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Tzw. jedno okienko ma przyspieszyć rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Głównym celem zmian w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw jest przyspieszenie i ułatwienie rozpoczynania działalności przez wszystkie podmioty podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (nie tylko do rejestru przedsiębiorców). Zmiany obejmą także te podmioty, które ze względu na tryb składania wniosku o wpis do KRS drogą elektroniczną, dotychczas nie mogły skorzystać z zasady jednego okienka (np. S-24).

Wedle założeń nastąpi skrócenie z 25 do 7 dni czasu oczekiwania przez podmiot na możliwość rozpoczęcia wykonywania działalności (w tym działalności gospodarczej).

Podmioty podlegające wpisowi do KRS uzyskają możliwość faktycznego prowadzenia działalności już w chwili wpisu. Uzyskanie tego wpisu, inaczej niż dotychczas, zapewni jednoczesne uzyskanie identyfikatora podatkowego NIP i numeru identyfikacyjnego Regon (na podstawie danych przekazanych z bazy danych KRS do Centralnego Rejestru Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników i rejestru Głównego Urzędu Statystycznego).

Działanie nowopowstającego podmiotu ograniczy się wyłącznie do obowiązku złożenia wniosku o wpis podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Pozostałe dane, które nie podlegają wpisowi do KRS, a są istotne z punktu widzenia zadań organów administracji publicznej będą uzupełniane przez podmiot, w późniejszym terminie, już po rozpoczęciu działalności (w tym działalności gospodarczej). Dotyczy to między innymi danych: numer rachunku bankowego, dane kontaktowe, przewidywana liczba zatrudnianych, które albo mają charakter danych wrażliwych, albo nie są podmiotowi jeszcze znane w chwili rejestracji w KRS.

Realizacja uproszczonego obowiązku zgłoszeniowego w zakresie danych uzupełniających będzie następowała już po wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego i uzyskaniu NIP i Regon, wyłącznie za pośrednictwem organu podatkowego. Podmiot będzie zobowiązany zgłosić dane do naczelnika urzędu skarbowego.

Organ podatkowy będzie następnie przekazywał je za pomocą systemu teleinformatycznego do prowadzonych przez GUS i ZUS rejestru i ewidencji. Zgłoszenie danych uzupełniających będzie następowało na jednym formularzu składanym w urzędzie skarbowym osobiście, drogą pocztową lub drogą elektroniczną.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: