Działalność gospodarcza

Jednostki terenowe izb gospodarczych będą mogły uzyskiwać osobowość prawną

Projekt zmian ustawy o izbach gospodarczych, który znajduje się obecnie w Sejmie, dotyczy umożliwienia izbom gospodarczym wyposażenia jednostek terenowych w osobowość prawną, co dałoby podstawy do ich samodzielnego uczestnictwa w obrocie gospodarczym.

Określenie w statucie izby gospodarczej struktury organizacyjnej utworzonej terenowej jednostki organizacyjnej

Projekt ustawy przewiduje, iż art. 7 ust. 3a będzie nakładał obowiązek na izby gospodarcze, które zamierzają tworzyć terenowe jednostki organizacyjne, określenia w statucie struktury organizacyjnej i zasad tworzenia tych jednostek.

Powyższe rozwiązanie pozwoliłoby izbom gospodarczym rozwiązać ważny i pilny problem wyposażenia jednostek terenowych w osobowość prawną, dzięki czemu jednostki terenowe mogłyby samodzielnie uczestniczyć w obrocie. Umożliwiłoby to rozwój aktywności jednostek terenowych w tych dziedzinach, w których hamulcem okazuje się brak osobowości prawnej. Jako przykład można to wskazać lokalne (regionalne) przedsięwzięcia, objęte procedurami przetargowymi czy konkursowymi, w których uczestniczyć mogą podmioty samodzielne. Brak osobowości prawnej zamyka jednostkom terenowym izb gospodarczych drogę do udziału w takich przedsięwzięciach.

Zebranie delegatów zamiast walnego zebrania członków

Na podstawie projektowanego art. 7 ust. 6 statut będzie mógł przewidywać, zamiast walnego zebrania członków, zebranie delegatów lub zastąpienie walnego zebrania członków zebraniem delegatów, jeżeli liczba członków przekroczy określoną w statucie wielkość. W takich przypadkach statut będzie mógł określać zasady wyboru delegatów i czas trwania ich kadencji.

Przepis powyższy będzie przydatny głównie tym izbom, do których należą setki, a nawet tysiące członków. Umożliwi to im sprawniejsze procedowanie i podejmowanie uchwał na walnych zgromadzeniach.

Czy każda terenowa jednostka organizacyjna będzie mogła uzyskać osobowość prawną?

W projekcie ustawy dodano również do art. 8, ust. 3a w którym przyjęto, że osobowość prawną będzie mogła uzyskać terenowa jednostka zrzeszająca co najmniej 50 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Na podstawie tego przepisu w osobowość prawną będą mogły być wyposażone tylko te jednostki terenowe, których członkowie w myśl ustawy o izbach gospodarczych w obecnym brzmieniu mieliby prawo zarejestrowania izby gospodarczej o zasięgu wojewódzkim.

Powyższe rozwiązanie ma zapewnić większą przejrzystość finansową jednostek terenowych, porównywalną z innymi jednostkami samodzielnie uczestniczącymi w obrocie.

Podstawa prawna:

  • Rządowy projekt o zmianie ustawy o izbach gospodarczych (sejmowy druk nr 350)

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: