Postępowanie administracyjne

Zmiana nazwiska

Dla cudzoziemca

Kiedy będzie możliwa zmiana imienia lub nazwiska?

Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

Jakie zmiany mają dotyczyć obcokrajowców?

Cudzoziemiec, który uzyska w Polsce status uchodźcy, będzie mógł zmienić imię i nazwisko, ale tylko w sytuacji, gdy wymagają tego względy bezpieczeństwa, ochrona jego prawa do życia, zdrowia i wolności. Przygotowany przez rząd projekt ustawy poszerza grono osób uprawnionych do takiej zmiany. Prawo to nadal będzie przysługiwało obywatelom polskim oraz mieszkającym w naszym kraju cudzoziemcom, którzy nie mają żadnego obywatelstwa, ale mają u nas miejsce stałego pobytu.

Na czym może polegać zmiana imienia lub nazwiska?

Zgodnie z projektem, zmiana imienia lub nazwiska nie będzie oznaczała wyłącznie przybrania innego imienia lub nazwiska, odmiennego od dotychczasowego, ale może ograniczyć się do zmian pisowni nazwiska czy jego formy, np. zmiany formy rodzaju żeńskiego lub męskiego nazwiska. Ponadto zmiana może dotyczyć nazwiska rodowego lub noszonego aktualnie.

Administracyjna zmiana nazwiska obojga rodziców obejmie także ich małoletnie dzieci. Zmiana taka obejmie dzieci, ale pod warunkiem, że drugi z rodziców wyraził na to zgodę. Jeśli zaś dziecko ukończyło 13 lat, do zmiany będzie potrzebna także jego zgoda.

Jakie zmiany mają dotyczyć procedury zmiany imienia lub nazwiska?

Wnioskodawca, tak jak dotąd, chcąc zmienić dane, musi uzasadnić zmianę ważnymi powodami, np. posiada imię bądź nazwisko ośmieszające albo nie licujące z godnością człowieka. Nowością ma być rozwiązanie umożliwiające dostosowanie nazwiska do nazwiska, jakie wnioskodawca nosi zgodnie z ustawodawstwem innego państwa, którego obywatelstwo również posiada.

W projekcie ustawy określono, że dla osób przebywających w Polsce i nieposiadających stałego meldunku, sprawy związane ze zmianą imienia lub nazwiska będzie wykonywał kierownik urzędu stanu cywilnego Warszawy lub jego zastępca.

Każdy wniosek o dokonanie zmian powinien być składany osobiście. W stosunku do osób zamieszkałych poza granicami Polski dopuszczono możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem polskiego konsula. Możliwe będzie również złożenie wniosku korespondencyjnie, ale w tym wypadku jego pisemna forma musi być potwierdzona przez notariusza.

Co z dotychczasowymi przepisami?

Przygotowany projekt ustawy ma zastąpić ustawę z 15 listopada 1954 r. Zawiera także przepisy dostosowujące prawo krajowe do unijnego, jak również innych aktów prawnych i konwencji Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego.

Podstawa prawna:

  • Rządowy projekt ustawy o zmianie imienia i nazwiska (sejmowy druk nr 829)

 

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

wiola

1.8.2012 23:37:43

Re: Kiedy będzie możliwa zmiana imienia lub nazwiska?

czy moge zmienic nazwisko jeszcze przed rozwodem???


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: