Podatek VAT i akcyza

Koniec marzeń o tanim samochodzie

Jakie pojazdy objęte zostaną podatkiem ekologicznym

Nie potwierdziła się plotka o podatku ekologicznym płaconym co roku od każdego zarejestrowane go w Polsce pojazdu. Podatek ekologiczny ma być płacony raz w momencie wprowadzenia pojazdu na polski rynek (bez względu czy będzie to pojazd nowy, czy używany).Obejmie on wszystkie samochody osobowe o masie całkowitej do 3,5 tony. Z obowiązku zapłaty podatku ekologicznego zwolnione zostaną samochody:

 • ciężarowe,

 • z jednym rzędem siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą,

 • z dwoma rzędami siedzeń, w których część przeznaczona do przewozu ładunków okaże się dłuższa niż połowa długości wnętrza pojazdu mierzona od przedniej do tylnej szyby lub krawędzi podłogi w przypadku braku tylnej szyby,

 • mających otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków,

 • posiadających kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu.

Kryteria ustalenia wymiaru podatku ekologicznego

Kryteria, od których uzależniona będzie stawka podatku ekologicznego to pojemność skokowa silnika oraz norma emisji spalin, którą dany samochód spełnia. Rok produkcji pojazdu nie będzie miał wpływu na stawkę podatku ekologicznego, jednak im starszy samochód, ty prawdopodobnie mniej rygorystyczne normy emisji spalin spełnia. Projekt przewiduje następujące normy czystości spalin, które obowiązywały w krajach Unii Europejskiej:

 • Euro 1 - dla samochodów wyprodukowanych w latach 1992 - 1995,

 • Euro 2 - dla samochodów wyprodukowanych w latach 1996 - 1999,

 • Euro 3 - dla samochodów wyprodukowanych w latach 2000 - 2005

 • Euro 4 - dla samochodów wyprodukowanych w latach 2006 - 2009

 • Euro 5 - dla samochodów, które będą produkowane od października 2009

W zależności od tego jaką normę emisji spalin rejestrowany samochód będzie spełniał, przyjmowane będą dla niego różne przeliczniki. Miarodajny w tym zakresie ma być dokument wydany przez producenta pojazdu lub jednostkę upoważnioną do badań homologacyjnych pojazdów. Jeżeli nie będzie możliwe powołanie się na taki dokument, ze względu na jego brak, samochód zostanie zakwalifikowany do odpowiedniej normy według roku produkcji, w którym został wyprodukowany. Dla osoby rejestrującej samochód korzystne będzie powołanie się na w/w dokument, gdyż wielokrotnie zdarzało się, że samochód spełniał normy emisji spalin wyższe niż obowiązujące w roku, w którym został wyprodukowany.

Projekt przewiduje następujące przeliczniki dla odpowiednich norm emisji spalin:

 • Brak normy: 11,0

 • Norma Euro 1: 7,3

 • Norma Euro2: 2,8

 • Norma Euro 3: 1,8

 • Norma Euro 4: 1,0

 • Norma Euro5: 0,9

Podatek ekologiczny ma być wyliczony według przedstawionego przez Ministerstwo Finansów wzoru: iloczyn pojemności silnika podniesionej do kwadratu i współczynnika dla normy emisji spalin spełnianej przez samochód. Tak otrzymany iloczyn należ pomnożyć przez kwotę 500 zł. Od tak ustalonej sumy podatek ekologiczny ustala się poprzez pomniejszeni o kwotę uwzględniającą spadek wartości pojazdu. Zniżki dla aut starszych niż 12 miesięcy od dnia pierwszej rejestracji wynosiłyby 15 proc., dla aut 2-letnich 25 proc., 3-letnich 35 proc, 4-letnich 42 proc., 5-letnich 49 proc., 6-letnich 55 proc. W przypadku samochodów starszych niż 6 lat ulga wyliczałoby się poprzez zsumowanie zniżki 55 proc. Oraz 45. Proc. Pomnożone przez współczynnik otrzymany przez odjęcie od 1 wartości 0,95 do potęgi n, gdzie n jest wiekiem samochodu wyrażonym w latach pomniejszonym o 7.

Podatek ekologiczny ma zastąpić podatek akcyzowy, który przez Komisję Europejską uznany został za niezgodny z prawem.

Prognozy wejścia projektu w życie

Ustalenia dokonane przez Ministerstwo Finansów nie wyszły poza fazę projektu i wymagają przejścia pełnego procesu legislacyjnego. Biorąc pod uwagę społeczne skutki wprowadzenia takiego rozwiązania prawnego oraz powszechny opór społeczeństwa przed nałożeniem kolejnych obciążeń fiskalnych, mało prawdopodobne, aby projekt ten wszedł w życie bez większych zmian. Biorąc pod uwagę szybkość prac legislacyjnych w sejmie można spodziewać się, że w przypadku pomyślnego przejścia projektu przez drogę legislacyjną wejdzie on w życie najwcześniej z początkiem przyszłego roku.

Źródło:  Ministerstwo Finansów

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 11.10.2017

  Koniec patologii przy reprywatyzacji

  Przygotowano pierwszy po 1989 roku kompleksowy projekt ustawy pozwalający definitywnie uregulować kwestie reprywatyzacji dóbr przejętych przez władze komunistyczne po 1944 roku. Nowa (...)

 • 18.4.2017

  Wypowiedzenie umowy najmu - Jak wypowiedzieć umowę najmu mieszkania lub lokalu?

  Do najmu lokali mieszkalnych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawę o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego. Ma ona zastosowanie wyłącznie (...)

 • 28.11.2018

  Projekt ustawy o dostępności

  Projekt Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju przewiduje realizację postulatów długo oczekiwanych przez środowisko osób z niepełnosprawnościami.

 • 8.5.2018

  Jak sprawdzić historię pojazdu?

  Trafiliście na auto marzeń? Zanim zdecydujecie się na kupno, sprawdźcie online jego historię. Dane otrzymywane dzięki tej usłudze, mogą pomóc w ocenie stanu technicznego pojazdu oraz potwierdzeniu (...)

 • 26.7.2018

  Koniec gminy Ostrowice

  Nowa ustawa ma na celu stworzenie podstaw prawnych zniesienia gminy Ostrowice oraz włączenia jej terytorium do gmin sąsiednich bez przenoszenia na gminy ciężarów związanych z obsługą i spłatą (...)