Mniej rent rodzinnych - projektowane zmiany w ustawie o emeryturach i rentach z FUS

Rada Ministrów, na posiedzeniu w dniu 30 marca 2004 r., przyjęła projekty zmian w ustawach dotyczących ubezpieczeń społecznych, przewidziane w ramach tzw. planu Hausnera. Zgodnie z założeniami planu, zmiany w ustawach mają doprowadzić do zracjonalizowania wydatków budżetowych. Czyli po prostu do zmniejszenia wszelkich wydatków państwa na cele socjalne. Zmiany maja objąć również ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Szczegóły zmian.

W projekcie przewidziano następujące zmiany:

 • Stopniowe zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Dla kobiet urodzonych po 31 grudnia 1948 roku, czyli objętych już nowym systemem emerytalnym, wiek emerytalny będzie wydłużany raz na pół roku o rok. W 2014 wyniesie - 60 lat i 6 miesięcy, a w 2015 - 61 lat, i ostatecznie w 2024 - 65 lat.
 • Wprowadzenie mechanizmu otrzymywania częściowej emerytury przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Po zmianach możliwe będzie uzyskanie, po złożeniu wniosku do ZUS, emerytury częściowej. Prawo do emerytury miałyby osoby nie wcześniej niż po ukończeniu 62 roku życia.
 • Wprowadzenie emerytur przyznawanych z urzędu. Projekt przewiduje wprowadzenie zasady, że osoby pobierające rentę z tytułu niezdolności do pracy, po osiągnięciu wieku emerytalnego, będą miały zagwarantowaną, przyznawaną z urzędu, emeryturę. Jej wysokość zostanie ustalona przynajmniej na poziomie dotychczasowej renty. Zasada będzie dotyczyć wyłącznie osób, które mają ukończony wiek emerytalny, niezależnie od tego czy spełniają warunki dotyczące stażu ubezpieczeniowego.
 • Wprowadzenie weryfikacji rent z tytułu niezdolności do pracy. Weryfikacji będą podlegały osoby uznane za niezdolne do pracy na trwałe, jeżeli uznanie nastąpiło najpóźniej w dniu wejścia w życie omawianych zmian. Z weryfikacji zostaną wyłączone osoby, którym do osiągnięcia wieku emerytalnego brakuje mniej niż 10 lat, a ich niezdolność do pracy trwa maksymalnie 10 lat. Zakłada się także, że renty z tytułu niezdolności do pracy będą przyznawane jedynie na czas określony, nie dłuższy niż 5 lat.
 • Wprowadzenie zmian w zasadach przyznawania rent rodzinnych.

  Podniesiony zostanie wiek uprawniający wdowy i wdowców do uzyskania renty rodzinnej. Będzie identyczny z ustawowym wiekiem emerytalnym. Oznacza to, że pozostały przy życiu współmałżonek będzie miał prawo do renty rodzinnej, jeżeli osiągnie (w dniu śmierci małżonka) powszechny wiek emerytalny. Przewidziano jednak możliwość uzyskania renty rodzinnej w wypadku, gdy nie został osiągnięty jeszcze wiek emerytalny. Konieczne jest jednak spełnienie dodatkowych warunków:
  1. w dniu śmierci małżonka żyjący małżonek musi być całkowicie niezdolny do pracy,
  2. żyjący małżonek wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole - 18 lat lub jeżeli sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy czy samodzielnego życia,
  3. w chwili śmierci współmałżonka pozostałemu przy życiu małżonkowi do osiągnięcia wieku emerytalnego pozostało nie więcej niż 10 lat lub żyjący małżonek w ciągu ostatnich 5 lat nie osiągał przychodu lub osiągał przychód nie przekraczający 55% przeciętnego wynagrodzenia,
  4. pozostały przy życiu małżonek osiągnął wiek niższy niż ustawowy wiek emerytalny, lub stał się niezdolny do pracy w ciągu 5 lat od zaprzestania wychowywania dziecka,
  5. wdowa lub wdowiec (w dowolnym wieku), którzy nie spełniają innych warunków do przyznania renty rodzinnej mają prawo do okresowej renty rodzinnej przez jeden rok.

Źródło: Centrum Informacyjne Rządu

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

też maria

20.12.2011 15:20:18

Re: Mniej rent rodzinnych - projektowane zmiany w ustawie o emeryturach i rentach z FUS

To nie jest tak, droga Pani. Renta rodzinna to nie renta inwalidzka. I to nie z Pani składek wdowy czy wdowcy dostają te pieniadze, ale ze składek zmarłego współmałżonka, które przez całe jego zawodowe życie państwo skrupulatnie pobierało co miesiąc, uszczuplając wspólny domowy budżet rodziny. Rząd wprowadzając tzw. racjonalizację budżetu jak zwykle szuka pieniędzy nie tam, gdzie powinien, a tam, gdzie najłatwiej ukraść. I bardzo watpię, czy 50-letnia kobieta tak zaraz znajdzie sobie pracę, a też rzadko która jest tak bardzo zdrowa, żeby móc urabiać ręce po łokcie. Aż dziw bierze jak łatwo poawalamy wszyscy sobą manipulować i dajemy sie napuszczać jedni na drugich.

Maria

3.9.2009 0:2:56

Re: Mniej rent rodzinnych - projektowane zmiany w ustawie o emeryturach i rentach z FUS

Brzmienie punktu 3 ze spójnikiem lub ograniczy stopniowo renty rodzinne dla kobiet dopiero po wydłużeniu wieku emerytalnego t.j. po 2014 rokum Jeżeli chodzi o mężczyzn to mają na starcie w plecy bo im teraz do wieku emerytalnego brakuje 15 lat - rentę po żonie otrzymują w wieku 50 lat a to znaczy że już teraz stracą prawo do renty rodzinnej. Nie jestem zamężna i na rentę rodzinną z ZUS-u nie liczę ale zawsze myślalam że rentę rodzinną z moich skladek ZUS wypłaca osobom, które nie pracują i nie potrafią zarobić na utrzymanie.Okazało się że można brać rentę po alkoholiku i zarabiać ponad 1800 zł albo prowadzić działalność. To jakaś paranoja.

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: