Dowód osobisty

Nie będzie opłaty za wydanie dowodu osobistego?

Co przewiduje poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych?

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, któy trafił do Sejmu, przewiduje zniesienie opłaty za wydanie dowodu osobistego.

Posłowie proponują, aby nowelizacja weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

Wyjaśnienie celu ustawy

Celem zmian w ustawie o ewidencji ludności i dowodach osobistych jest usunięcie z polskiego systemu prawnego opłaty za wydanie dowodu osobistego (poprzez skreślenie art. 36a), której to istnienie jest - w opinii autorów projektu - niecelowe, a jej dalsze funkcjonowanie nie znajduje merytorycznego uzasadnienia. Ma to służyć przede wszystkim ograniczeniu nadmiernego fiskalizmu państwowego, który utrudnia dokonywanie przez obywateli niezbędnych czynności życia codziennego.

W przypadku mniej zamożnych obywateli - zdaniem projektodawców - pobierana opłata stanowić może barierę w występowaniu o wydanie dowodu osobistego, a w konsekwencji ogranicza możliwość dokonywania czynności o życiowym dla nich znaczeniu. Wymiana dowodów osobistych jest spowodowana wieloma obiektywnymi czynnikami (zmiana stanu cywilnego, adresu zameldowania itp.). Obciążanie w takich sytuacjach obywateli dodatkową opłatą na pewno jest poważnym utrudnieniem. Wymiana dowodu osobistego, czy też wydanie nowego dowodu osobistego nie jest czynnością, która jest dokonywana często przez obywateli, a sam fakt dopełnienia czynności urzędowych z tym związanych stanowi wystarczającą barierę dla powstrzymania masowej wymiany dowodów osobistych.         [źródło: http://orka.sejm.gov.pl]

Podstawa:

  • Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (sejmowy druk nr 1134);
  • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. 2006 r, Nr 139, poz. 993, ze zm.)

 

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: