Projekt ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej

Rada ministrów przyjęła projekt ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Projekt określa warunki i zakres udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zasady i tryb ich finansowania, a także zadania władz publicznych w zakresie zapewniania dostępu do wspomnianych świadczeń.

Niekonstytucyjność NFZ

Konieczność przygotowania projektu wynikała z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7 stycznia 2004 r., w którym stwierdzono niekonstytucyjność ustawy z 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Rząd stanął przed koniecznością przygotowania nowych regulacji.

Rodzaje świadzceń

W projekcie wyraźnie wskazano, że wszyscy świadczeniobiorcy mają jednakowe prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. Zdefiniowano pojęcie świadczenia zdrowotnego i świadczenia opieki zdrowotnej.

Świadczenia zostały podzielone na następujące grupy:

  • świadczenia gwarantowane - świadczenia finansowane w całości ze środków publicznych
  • świadczenia alternatywne - świadczenia finansowane w części ze środków publicznych
  • koszyk negatywny - świadczenia nie finansowane ze środków publicznych

"Kolejka"

Uregulowano tzw. „kolejki”. Wprowadzone zostały przepisy regulujące zasady oczekiwania na świadczenia planowane. Prowadzone będą listy osób oczekujących. Listy mają pozwalać na uzyskanie informacji o przewidywanym terminie wykonania świadczenia oraz o możliwości skorzystania z usług innej jednostki. „Kolejka” nie obowiązuje w wypadkach nagłych.

Za całkowitą odpłatnością można będzie uniknąć „kolejki”. Wiąże się to jednak z rezygnacją ze świadczeń z tytułu opieki zdrowotnej.

Leki i wyroby medyczne

Określono zasady i warunki zaopatrzenia w leki, wyroby medyczne oraz przedmioty ortopedyczne. Uregulowano korzystanie ze świadczeń lecznictwa uzdrowiskowego oraz przejazdu środkami transportu sanitarnego.

Uprawnienie na leki i wyroby medyczne ma przysługiwać na podstawie:

  • recepty wystawionej przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
  • recepty wystawionej przez lekarza nie będącego lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli lekarz ten posiada uprawnienia do wykonywania zawodu oraz zawarł z Funduszem umowę upoważniającą go do wystawiania takich recept

Osoba ubezpieczona przyjęta do szpitala lub innego zakładu opieki zdrowotnej, przeznaczonego dla osób potrzebujących całodobowych lub całodziennych świadczeń opieki zdrowotnej, oraz przy wykonywaniu zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych, diagnostycznych i rehabilitacyjnych przez podmioty uprawnione do udzielania świadczeń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, a także przy udzielaniu przez te podmioty pomocy doraźnej będzie miała zapewnione bezpłatnie leki i wyroby medyczne, jeśli są konieczne do wykonania świadczenia.

Źródło:

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: