Przewlekłe postępowanie można zaskarżyć

Strony postępowania administracyjnego zaskarżą nie tylko bezczynność sądów, ale również przewlekłość prowadzonego przez nie postępowania - postuluje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Przygotowany przez resort projekt nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skierowano już do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów.

Dokument wypełnia lukę prawną, na którą niejednokrotnie zwracał uwagę Naczelny Sąd Administracyjny, a ostatnio również Europejski Trybuna Praw Człowieka w Strasburgu.

Zmiana treści art. 37 kodeksu postępowania administracyjnego powoduje przyznanie stronom postępowania prawa skarżenia nie tylko bezczynności organów administracji publicznej, ale również przewlekłości prowadzonego przez te organy postępowania.

- Obecne przepisy Kodeksu nie pozwalają na skarżenie przewlekłości postępowania, co w efekcie powoduje, że organy administracji publicznej dość często prowadzą postępowanie w sposób nieefektywny, wykonując szereg czynności w dużym odstępie czasu, bądź wykonując czynności pozorne, co powoduje że formalnie nie są bezczynne - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Zmiana prawa spowoduje, że za przewlekłość postępowania, analogicznie jak obecnie za bezczynność - czyli niezałatwienie sprawy w terminie - organ prowadzący sprawę będzie karany grzywną.

Dariusz Madejski, e-prawnik.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: