Rząd zabezpieczy spółki "córki"

Firma, która ma siedzibę poza granicami naszego kraju, lecz jest kapitałowo powiązana z polskimi spółkami, będzie mogła skorzystać z gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych.

Nie tylko przedsiębiorcy z kraju będą mieli możliwość korzystania z ubezpieczeń eksportowych, gwarantowanych przez państwo. Skorzystają z nich również te firmy, które mają swoją siedzibę za granicą. Umożliwi to przyjęta wczoraj przez Sejm nowelizacja ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych.

- Projekt przewiduje zmiany umożliwiające ubezpieczanie kredytów eksportowych i kontraktów eksportowych realizowanych nie tylko przez przedsiębiorców krajowych, ale także przedsiębiorców powiązanych kapitałowo z przedsiębiorstwami krajowymi, które pośredniczą w eksporcie krajowych towarów na zagraniczne rynki - mówił w Sejmie Edward Wojtas z PSL.

Wystarczy, że wspólnikami, akcjonariuszami, udziałowcami, założycielami, współwłaścicielami lub właścicielami takich firm są przedsiębiorcy mieszkający na stałe na terytorium naszego kraju. Drugim warunkiem jest posiadanie przez polskiego wspólnika więcej niż 50 procent udziałów albo akcji u przedsiębiorcy zza granicy.

Ustawa zapewni ochronę przedsiębiorcom - którzy mają siedzibę poza Polską - na wypadek strat poniesionych w związku ze sprzedażą poza terytorium naszego kraju polskich towarów i usług.

Nowe przepisy - jak czytamy w uzasadnieniu noweli - umożliwią zachowanie konkurencyjności polskiego systemu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych w stosunku do zagranicznych agencji ubezpieczeniowych.

Prawodawca zdecydował się na zmiany dlatego, ponieważ krajowe przedsiębiorstwa będą coraz częściej podejmować decyzje o rozszerzeniu swojej działalności, w szczególności do krajów Europy Wschodniej. Umożliwienie „spółkom córkom" korzystania z gwarancji Skarbu Państwa spowoduje poprawę ich pozycji na danym rynku, a w konsekwencji również wzrost działalności krajowej przedsiębiorstw.

Dariusz Madejski, e-prawnik.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: