Samowola budowlana karana opłatą, nie rozbiórką - projekt zmian w prawie budowlanym

Strona 1 z 2

W Sejmie znajduje sie rządowy projekt zmian w prawie budowlanym.

Rządowy projekt zmiany prawa budowlanego dotyczy między innymi kwestii, kiedy należy uzyskać pozwolenie na rozpoczęcie budowy (art. 28 prawa budowlanego) i jakie czynności podlegają wyłączeniu spod tego obowiązku (art.29 i 30 pr. budow.)


Generalna zasada przewiduje, że roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Już na tym etapie projekt wnosi pewne zmiany, których celem jest uproszczenie procedur. Dodaje mianowicie ustęp drugi do art. 28, który ogranicza krąg podmiotów, którym przysługuje przymiot strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie pozwolenia na budowę. Jest tutaj wymieniony inwestor, właściciel lub użytkownik wieczysty albo zarządca sąsiedniej nieruchomości - art. 31 kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się (nie może być zatem podmiotem organizacja społeczna).

Projekt ingeruje bardzo znacząco w kwestię wyłączeń od obowiązku uzyskania pozwolenia. Dodaje nowe, nieistniejące jeszcze w poprzedniej wersji ustawy kategorie zabudowań, które zwolnione są od uzyskania pozwolenia. Są to:

 • Wolnostojące kabiny telefoniczne
 • Parkometry z własnym zasilaniem
 • Boiska szkolne
 • Wiaty przystankowe i peronowe
 • Miejsca postojowe dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie
 • Zatoki parkingowe na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych
 • Przydomowe baseny i oczka wodne o powierzchni do 30 m2
 • Pomosty konstrukcji drewnianej, długości całkowitej do 25 m i wysokości (liczonej od korony pomostu do dna akweny) do 2,50 m.


Jednakże projekt zastrzega, że pomosty te podlegają zwolnieniu, jeżeli służą:

 • do cumowania niewielkich jednostek pływających, takich jak łodzie, kajaki, jachty
 • do uprawniania wędkarstwa
 • rekreacji
 • Pochylnie dla osób niepełnosprawnych
 • Instalacje zbiornikowe na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3 , przeznaczone do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych
 • Budynki gospodarcze, wiaty i altany o powierzchni zabudowy do 10 m2
 • Urządzenia pomiarowe, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby hydrologiczno - meteorologicznej (np.

  punktów obserwacyjnych stanów wód podziemnych)


W projekcie art. 28 nie znajdziemy już dawnego punktu 1 podpunktu d), który mówił, że pozwolenia nie wymagają także obiekty do neutralizacji ścieków o wydajności do 5 m3 na dobę. Zamiast tego pojawia się w projekcie punkt 3, który mówi o indywidualnych przydomowych oczyszczalniach ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę. Rozszerzenie tej kategorii polega przede wszystkim na odejściu od określenia rodzaju gruntu, na których ta oczyszczalnia się znajduje. Poprzednie obiekty do neutralizacji były wyłączone spod konieczności uzyskania pozwolenia na budowę tylko, gdy były na gruntach związanych z produkcją rolną.

Pozostałe punkty w art. 29 ust. 1 zawierają kilka zmian natury stylistycznej.
Co do ustępu drugiego art. 29 rozbudowano wyłączenia dotyczące pozwoleń na wykonanie robót budowlanych, polegających na:

 • remoncie istniejących obiektów budowlanych, z wyjątkiem obiektów zabytkowych, jeżeli nie obejmuje on zmiany lub wymiany elementów konstrukcyjnych obiektu i instalacji gazowych albo zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej lub powodzią. W punkcie tym zrezygnowano z określenia „nie wpływania na zmianę wyglądu w odniesieniu do otaczającej zabudowy na terenie miast”. Zezwolono jednakże na remont instalacji gazu płynnego w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych

Dodano zwolnienie z wymagania posiadania pozwolenia przy następujących remontach:

 • docieplenia ścian budynków o wysokości do 12 m
 • utwardzenie powierzchni gruntu na działkach budowlanych.

W projekcie pozwolenia wymaga także melioracja ziemnych stawów rybnych - nie podlega ona zwolnieniu, czego w poprzedniej wersji ustawy nie było.


Projekt dodaje także zwolnienie z pozwolenia na przebudowę, a nie tylko remont sieci telekomunikacyjnych oraz napowietrznych sieci elektroenergetycznych, prowadzonych po dotychczasowych trasach.

Brak konieczności pozwolenia nie wyklucza konieczności zgłoszenia właściwemu organowi budowy, bądź wykonywania robót budowlanych. Zwolnienie wymagane jest w prawie każdym przypadku, gdy nie jest konieczne pozwolenie (całkowitemu wyłączeniu - od konieczności posiadania pozwolenia i od konieczności zgłoszenia podlegają na przykład remonty polegające na wstawieniu krat w okna).

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 2)

1

2

Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

AW

6.10.2009 21:6:24

Re: Samowola budowlana karana opłatą, nie rozbiórką - projekt zmian w prawie budowlanym

Tylko żeby nie doszło do korupcji. Tam, gdzie przymiotnik - nielegalny - będzie zastępowany rzeczownikiem - pieniądz - będzie znak = korupcja.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Więcej wolności w prawie budowlanym?

  Proobywatelskie, deregulacyjne, wolnościowe – takie są zmiany w prawie budowlanym, które przygotowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Znikną absurdy, takie jak konieczność uzyskania (...)

 • Pakiet wolnościowy w prawie budowlanym

  Zmiany w prawie budowlanym, które przygotowało Ministerstwo Rozwoju, ułatwią i przyspieszą przygotowanie nowych inwestycji. Znikną absurdy, takie jak konieczność uzyskania pozwolenia na budowę (...)

 • Samowola budowlana

  Istnieje kilka możliwości naruszenia przepisów dotyczących budowania obiektów i przeprowadzania robót budowlanych. Na wybudowanie większości obiektów należy mieć pozwolenie (...)

 • Łatwiejsza legalizacja „starych” samowoli budowlanych?

  MIiR pracuje nad nowelizacją prawa budowlanego. Część zmian dotyczy „starych” samowoli budowlanych. MIiR chce wprowadzić prostą procedurą dla samowoli nie zagrażających bezpieczeństwu, (...)

 • Zmiany w prawie budowlanym 2015

  Rewolucyjne zmiany w prawie budowlanym - rozszerzenie inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę, uproszczenie projektu i wiele innych udogodnień.

NA SKÓTY