Pozostałe

SOLVENCY II - Zmiany w przepisach dotyczących działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Czym jest Solvency II?

Dobiega końca proces legislacyjny, znany jako Solvency II. Parlament przyjął propozycję zmian w przepisach, które zapewnią ściślejszy nadzór nad rynkiem ubezpieczeniowym w Europie. Nowe regulacje zmierzają do stworzenia znacznie bardziej wyrafinowanego systemu oceny ryzyka podejmowanego przez firmy ubezpieczeniowe, jak również określania wymogów kapitałowych, którym powinny podlegać.

Solvency II jest dyrektywą, która uaktualnia 14 obowiązujących dyrektyw dotyczących ubezpieczeń i reasekuracji. Celem dyrektywy jest zapewnienie stabilności firm prowadzących działalność ubezpieczeniową i reasekuracyjną poprzez stworzenie znacznie bardziej wyrafinowanego systemu oceny ryzyka podejmowanego przez firmy ubezpieczeniowe, w tym nie tylko ryzyka ubezpieczeniowego, ale także związanego z sytuacja na rynku, zadłużeniem lub działalnością operacyjną.

Dyrektywa zakłada zmianę podejścia organów nadzorczych, które nie będą ograniczać się do pasywnego sprawdzania zgodności z wymogami, lecz będą bardziej aktywnie nadzorować proces zarządzania ryzykiem przez indywidualne firmy ubezpieczeniowe w oparciu o zbiór zasad i reguł.

Wymogi kapitałowe

Kapitał dzieli się na minimalny wymóg kapitałowy (MCR), który stanowi poziom, jaki każda firma musi zawsze utrzymywać, żeby nadal mieć zezwolenie na działalność. Kapitałowy wymóg wypłacalności (SCR) stanowi wyższy poziom kapitału, który zwykle należy zachować, a w przypadku jego niedotrzymania ma charakter wczesnego ostrzeżenia zmierzającego do interwencji organu nadzoru. Minimalny wymóg kapitałowy (MCR) będzie ostatnim szczeblem interwencji, który będzie decydował o odebraniu firmie licencji na działalność ubezpieczeniową.

Kolegia nadzoru

Współpraca krajowych organów nadzoru z organami nadzoru w państwie siedziby jednostki dominującej ma podstawowe znaczenie dla działania procesów nadzoru grup ubezpieczeniowych. W celu zwiększenia zaangażowania wszystkich organów nadzoru w nadzór nad transgranicznymi grupami ubezpieczeniowymi dyrektywa przewiduje powołanie kolegiów organów nadzoru. Zapewnią one stałą, ale elastyczną strukturę współpracy i koordynacji. Kolegia będą odbywać regularne posiedzenia w celu ułatwienia wymiany informacji, umożliwienia organom nadzoru wypracowania wspólnego zrozumienia profilu ryzyka grup, koordynacji oraz uzgadniania decyzji podejmowanych przez poszczególne organy.

Peter SKINNER (PSE, GB)

Podejmowanie i prowadzenie działalności w zakresie ubezpieczeń bezpośrednich i reasekuracji oraz ubezpieczeniowa i reasekuracyjna - Solvency II (przekształcenie)

Procedura: Współdecyzja

Debata: 22.04.2009

Głosowanie: 22.04.2009 

Źródło: Serwis prasowy Parlamentu Europejskiego, redakcja polska

Podstawa:

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: