Pozostałe

Pozostałe

Szersze możliwości złożenia skargi na przewlekłość postępowania?

Jakie zmiany mają dotyczyć skargi na przewlekłość postępowania?

Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.

W jakich przypadkach będzie można złożyć skargę?

 

Projekt nowelizacji przewiduje możliwość złożenia skargi na przewlekłość w stosunku do prokuratorskiego postępowania przygotowawczego, sądowego i wykonawczego.

Skargę będzie można złożyć w sytuacji, gdy na skutek działania lub bezczynności prokuratora prowadzącego lub nadzorującego dane postępowanie, dojdzie do naruszenia prawa do rozpoznania sprawy bez tzw. nieuzasadnionej zwłoki. Skargę składać będzie można do prokuratora prowadzącego lub nadzorującego postępowanie, natomiast jej rozpatrzenie należeć będzie do sądu przełożonego nad sądem właściwym do rozpoznania sprawy. Nowe przepisy określają, że prokurator prowadzący (lub nadzorujący) będzie zobowiązany niezwłocznie (bez podejmowania jakichkolwiek czynności) przedstawić skargę z aktami sprawy sądowi właściwemu. Sąd natomiast powinien wydać zalecenie dotyczące podjęcia odpowiednich czynności w wyznaczonym terminie.

W celu zwiększenia efektywności skargi na przewlekłość postępowania, projekt przewiduje obligatoryjne zasądzenie przez sąd na rzecz skarżącego kwotę od 2 do 20 tys. zł (obecnie kwota ta wynosi do 10 tys. zł). Przyznanie na rzecz skarżącego rekompensaty pieniężnej nie będzie jednocześnie wykluczać możliwości dochodzenia szkody w odrębnym procesie cywilnym. Przewidziano również, że w przypadku odrzucenia skargi sąd z urzędu będzie zwracał uiszczoną opłatę.

Propozycja rządowa przewiduje także obowiązek informowania przez sąd prokuratora przełożonego nad prokuratorem prowadzącym lub nadzorującym postępowanie przygotowawcze, o wniesionej skardze dotyczącej postępowania przygotowawczego.

Zgodnie z projektem ustawy, jeżeli skarga dotyczy przewlekłości postępowania przed sądem rejonowym i okręgowym, sądem właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd apelacyjny. W przypadku skargi na przewlekłość postępowania sądu okręgowego i apelacyjnego - sądem właściwym będzie sąd apelacyjny.

Projekt ogranicza jednocześnie możliwość wnoszenia kolejnych skarg na przewlekłość. Ograniczenie będzie wynosić 12 miesięcy od wydania orzeczenia o zasadności skargi, natomiast w przypadku postępowania, w którym stosowane jest tymczasowe aresztowanie, będzie to 6 miesięcy.

Zaproponowane przepisy umożliwią skuteczną ochronę przez przewlekłością postępowania przygotowawczego, sądowego i wykonawczego na poziomie krajowym, Umożliwią również realizację ciążących na Polsce zobowiązań wynikających z Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wartości.

Źródło: www.kprm.gov.pl

Podstawa:

  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (sejmowy druk nr 1281)

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: