Wyrok

Przestępstwo

Pozostałe

Walka z porwaniami dla okupu...

Strona 1 z 3

Czego dotyczą projektowane zmiany?

Do Sejmu trafił poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz Kodeks postępowania karnego. Przewiduje on wyróżnienie dwóch typów kwalifikowanego przestępstwa pozbawienia wolności: pozbawienie wolności powyżej 7 dni, pozbawienie wolności połączone ze szczególnym udręczeniem. W drugim przypadku czyn będzie stanowił zbrodnię. Jednocześnie prawny obowiązek zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego zostanie rozszerzony o czyn zabroniony określony w art. 189 k.k. (pozbawienie wolności). W odniesieniu do przestępstwa wzięcia lub przetrzymywania zakładnika w celu wymuszenia określonych działań (art. 252 k.k.) proponuje się podniesienie granic zagrożenia karą oraz inne określenie znamion czynu zabronionego w przypadku typu kwalifikowanego tego przestępstwa.

Przestępstwa wymierzone przeciwko wolności człowieka, a polegające na przetrzymywaniu go wbrew jego woli, są jednymi z cięższych przestępstw. Jednocześnie, sankcje karne istniejące w dotychczasowo obowiązującym Kodeksie karnym - zdaniem projektodawców - nie oddają stopnia społecznej szkodliwości tych czynów. Należy stwierdzić, że w obowiązującym stanie prawnym pozbawienie człowieka wolności połączone ze szczególnym udręczeniem (art. 189 § 2 k.k.) jest zagrożone taką samą karą jak np. kradzież z włamaniem (art. 279 § 1 k.k.), co jest oczywiście przejawem wciąż obowiązującym w polskim prawie karnym niskiej ochrony takich podstawowych dóbr człowieka, jak wolność a także szerzej jego zdrowie i życie.

Projekt dokonuje zmiany w zakresie 3 artykułów Kodeksu karnego związanych z pozbawieniem człowieka wolności, a mianowicie:

 • art. 189 k.k. przewidującego karalność pozbawienia człowieka wolności,

 • art. 252 k.k. przewidującego karalność wzięcia i przetrzymywania zakładnika celem zmuszenia innego podmiotu do określonego zachowania (co obejmuje m.in. porwania dla okupu),

 • a także wprowadza obowiązek informowania organów ścigania o popełnieniu, usiłowaniu lub karalnym przygotowaniu do popełnienia tych przestępstw (art. 240 § 1 k.k.).

Autorzy proponowanych zmian wskazują, że poprzez ograniczenie zjawisk porywania dla okupu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa obywateli, w tym bezpieczeństwa prowadzonej działalności gospodarczej. Można bowiem, ich zdaniem, oczekiwać zmniejszenia nasilenia takiej działalności przestępczej, a to ze względu na odstraszającą rolę prawa karnego.

Jakie zmiany przewidziano w Kodeksie karnym?

Zmiana art. 189 k.k.

Projekt zaostrza odpowiedzialność za bezprawne pozbawienie wolności, które łączy się ze szczególnym udręczeniem (dotychczasowy art. 189 § 2 k.k.).

Zmiana jest podyktowana wysokim stopniem szkodliwości społecznej tego czynu, w szczególności determinowanym stopniem płynącej z niego dolegliwości dla pokrzywdzonego, którego nie odzwierciedla należycie aktualna wysokość zagrożenia ustawowego przewidzianego za ten typ przestępstwa. Jak wskazano wyżej, aktualnie przewidziana sankcja za to przestępstwo (od roku do lat 10) jest identyczna jak sankcja za szereg przestępstw o znacznie niższej szkodliwości społecznej, jak np. kradzież z włamaniem. Nie może natomiast ulegać wątpliwości, że pozbawienie wolności, nawet krótkotrwałe, jeżeli wiązało się ze szczególnym udręczeniem, jest źródłem niebywałych cierpień osoby pozbawionej wolności, która zdana na łaskę porywaczy może wyobrażać sobie jak najgorszy rozwój wydarzeń. Pozbawienie wolności wiąże się także z udręką psychiczną osób najbliższych dla porwanego, a także całej społeczności zaangażowanej w poszukiwania takich osób. Z tych względów, aktualnie obowiązująca sankcja karna jest nieadekwatna do stopnia szkodliwości społecznej czynu i musi zostać podwyższona.

Jednocześnie, ze względu na to, że długotrwałe pozbawienie wolności może także dotyczyć sytuacji rodzinnych, a zwłaszcza przetrzymywanie dzieci przez rodziców pozbawionych praw rodzicielskich, projektodawcy za niewłaściwe uznali zaostrzenie sankcji wyłącznie ze względu na upływ czasu. Dlatego też, projektowany art. 189 § 2 nie zmienia sankcji karnej za pozbawienie wolności trwające dłużej niż 7 dni. Natomiast projektowany art. 189 § 3 wprowadza typ kwalifikowany pozbawienia wolności, cechujący się szczególnym udręczeniem, niezależnie od tego czy czas trwania pozbawienia wolności wynosił krócej czy dłużej niż 7 dni. Typ kwalifikowany ze względu na szczególne udręczenie stanie się zbrodnią zagrożoną karą od 3 do 15 lat pozbawienia wolności.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 3)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 29.1.2019

  Reforma kodeksu karnego

  Sprawiedliwość to nie pobłażliwość. Kary muszą być na tyle surowe, by skutecznie odstraszały przed popełnianiem przestępstw. Muszą być jednocześnie na tyle elastyczne, aby sądy miały możliwość (...)

 • 15.5.2019

  Bezwzględna walka z pedofilią!

  Za zgwałcenie dziecka pedofil trafi do więzienia nawet na 30 lat,  najbardziej zaburzonym sprawcom grozić będzie bezwzględne dożywocie, ohydne zbrodnie pedofilskie nigdy nie będą się przedawniać, (...)

 • 15.10.2017

  Nowe święto państwowe

  Ustawa o ustanowieniu Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej ma na celu ustanowienie świętem państwowym dzień 12 lipca - dla upamiętnienia zasług polskiej wsi i jej patriotycznej postawy w walce (...)

 • 25.4.2018

  Rząd przykręci śruby przestępcom

  Odstraszające kary dla złodziei i oszustów, walka z przestępstwami finansowymi, bezwzględne ściganie lichwiarzy i nieuczciwych windykatorów, ochrona praw pracowniczych, a także zaostrzenie (...)

 • 12.7.2019

  Walka z kradzieżami tożsamości i wyłudzaniem danych

  Zjawisko polegające na wykorzystaniu skanu cudzego dowodu osobistego do wyłudzenia tzw. chwilówek narasta bardzo szybko. W resorcie cyfryzacji powstała grupa robocza z udziałem ekspertów (...)