Obywatelstwo

Zmiany ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP

Jaki projekt dotyczy służby wojskowej?

31 marca 2009 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra obrony narodowej. Teraz trafi on pod obrady Sejmu.

Jakie zmiany przewidziano?

Zawarte w projekcie rozwiązania służą realizacji programu profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa ta jest ostatnią z pakietu legislacyjnego umożliwiającego przeprowadzenie profesjonalizacji do końca 2010 r.

Nowe prawo określa, na czym polega obowiązek służby wojskowej, wprowadzając pełny katalog form jej pełnienia. Wskazano rodzaje czynnej służby wojskowej z uwzględnieniem różnych sytuacji, w których możliwe będzie jej odbywanie.

Ustawa bezterminowo zawiesza obowiązek odbywania zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego absolwentów wyższych uczelni, a także zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej. Obowiązek ten może być przywrócony tylko w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Termin rozpoczęcia i okres trwania tego obowiązku będzie ustalał wówczas prezydent RP w rozporządzeniu, na wniosek Rady Ministrów.

Zgodnie z projektem, osoby zdolne do odbycia zasadniczej służby wojskowej, w okresie w którym nie istnieje obowiązek jej odbywania, będą z urzędu przenoszone do rezerwy w ramach kwalifikacji wojskowej. Oznacza to, że osoby te nie będą już podlegać powołaniu do tej służby, ponieważ będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Nowe przepisy znoszą możliwość odbywania przysposobienia obronnego i przeszkolenia wojskowego przez studentów w trakcie studiów oraz wymóg odbywania obowiązkowych zajęć wojskowych przez studentów uczelni morskich.

Zgodnie z programem profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP, w 2010 r. zakłada się zniesienie dotychczasowej nadterminowej zasadniczej służby wojskowej. Żołnierzom nadterminowym zapewnia się jednak prawo przejścia do zawodowej służby wojskowej.

Nowe przepisy przewidują również utworzenie Narodowych Sił Rezerwowych (NSR) i pełnienie ochotniczej służby w rezerwie.

Na potrzeby zarządzania kryzysowego, jak również wzmocnienia jednostek zawodowych w sytuacjach kryzysowych, wprowadzona będzie ochotnicza służba w rezerwie. Służba ta będzie pełniona przez żołnierzy rezerwy, w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, na podstawie ochotniczo zawartych kontraktów. Po zawarciu kontraktu żołnierz rezerwy otrzyma przydział kryzysowy, który oznacza zaliczenie go do NSR i dyspozycję do pełnienia czynnej służby wojskowej w określonych sytuacjach.

Zgodnie z projektem, żołnierz NSR będzie otrzymywał uposażenie oraz wsparcie socjalne i szkoleniowe, ale powiązane z potrzebami służby wojskowej. Z kolei dla pracodawców takich żołnierzy przewidziano świadczenie finansowe. Ma ono rekompensować koszty wydatków związanych z organizacją zastępstwa w pracy w okresie odbywania okresowej służby wojskowej lub ćwiczeń przez żołnierza NSR.

Na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych przewiduje się wprowadzenie służby przygotowawczej. Ten nowy rodzaj służby wojskowej będzie przeznaczony przede wszystkim dla ochotników, którzy wcześniej nie pełnili żadnego rodzaju czynnej służby wojskowej i zamierzają podjąć obowiązki w ramach NSR. Służba przygotowawcza wychodzi również naprzeciw oczekiwaniom ochotników, którzy identyfikują się ze służbą wojskową, jednak nie zamierzają na stałe wiązać się z zawodem żołnierza.

Wejście w życie projektowanych regulacji przewidziano na 1 stycznia 2010 r., z wyjątkiem przepisu, który mówi, że z dniem 30 grudnia 2009 r. osoby odbywające służbę zastępczą zostaną z niej zwolnione i przeniesione do rezerwy.  

Źródło: www.kprm.gov.pl

Podstawa:

 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra obrony narodowej.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 11.1.2005

  Służba wojskowa studentów

  Służba wojskowa stanowi powszechny, choć nie przez wszystkich oczekiwany i akceptowany obowiązek. W przypadku studentów, obowiązek ten można było wypełnić po studiach. Najnowsza zmiana (...)

 • 6.7.2018

  Jakie będą znaki wojsk obrony terytorialnej?

  Nowelizacja przewiduje wprowadzenie dla Wojsk Obrony Terytorialnej symboliki przysługującej rodzajowi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – orła wojskowego i flagi rodzaju sił zbrojnych.

 • 16.11.2017

  Planowane zmiany na drogach

  Zaproponowano zmiany, które umożliwiają zaliczenie wszystkich kategorii dróg publicznych lub ich odcinków do dróg o znaczeniu obronnym. Natomiast inny projekt przewiduje, (...)

 • 1.3.2018

  Ustawa degradacyjna przyjęta przez rząd

  Rząd przyjął projekt ustawy pozwalający na pozbawienie stopnia wojskowego osób, które w imię totalitarnej ideologii komunistycznej kierowały armię przeciwko własnemu narodowi, używały (...)

 • 5.11.2018

  Co nowego dla żołnierzy?

  Uczestnicy misji zagranicznych, którzy wielokrotnie brali udział w działaniach poza granicami państwa, ale – z uwagi na charakter i potrzeby misji – jednorazowy czas ich trwania (...)