Decyzja o oprocentowaniu w gestii banku

Zgodnie z decyzją Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów to bank decyduje o oprocentowaniu kredytu - informuje Rzeczpospolita. Wyrok wydano w sprawie zasad zmiany stopy procentowej kredytu hipotecznego dla posiadaczy Multikonta w BRE Banku. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - który pozwał bank - twierdził, że bank nie ma prawa zmiany oprocentowania pod wpływem wielu różnych czynników. Innego zdania był sąd, który uznał prawo BRE Banku do zmiany oprocentowania kredytów hipotecznych, gdy rosną bądź spadają takie wskaźniki jak: stawki WIBID/WIBOR, wskaźniki rentowności bonów skarbowych lub obligacji Skarbu Państwa czy stopy procentowe NBP - czytamy na łamach Rzeczpospolitej.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 22.3.2019

  Wylosowano premie dla posiadaczy obligacji skarbowych

  Odbyło się losowanie obligacji skarbowych, w wyniku którego przydzielono premie pieniężne wynoszące do 10 tys. zł. Chodzi o 10-miesięczne premiowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu (...)

 • 2.4.2015

  Odwołanie od decyzji - Jak napisać i w jakim terminie?

  Odwołanie jest środkiem zaskarżenia przysługującym stronie na decyzję wydaną w pierwszej instancji przez organ administracji publicznej, a także inny organ lub podmiot, który na mocy prawa (...)

 • 16.3.2009

  Na czym polega akredytywa?

  Akredytywy znajdują zastosowanie zarówno w obrotach krajowych jak i zagranicznych. Akredytywa gwarantuje dostawcy bezwzględne i natychmiastowe otrzymanie należności, a odbiorcy pozwala uzależnić (...)

 • 9.11.2004

  Hipoteczny list zastawny a publiczny list zastawny

  Działalność banków hipotecznych reguluje ustawa z 28 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Banki hipoteczne to instytucje finansowe, zajmujące się udzielaniem kredytów (...)

 • 25.10.2012

  Nadpłata podatku

  Za nadpłatę uważa się kwotę podatku uiszczonego nienależnie lub w wysokości większej od należnej. Podatek nienależny to taki, który pozbawiony jest podstawy w postaci zobowiązania podatnika (...)