Kto kontroluje, co robią strażnicy miejscy?

NIK wytyka władzom brak systemu kontrolowania jakości i rzetelności pracy strażników.

Rzeczpospolita podkreśla, że sposób wykonywania przez gminy nadzoru nie został sprecyzowany ustawowo, a w samych urzędach nie określono form ani sposobu sprawowania kontroli nad tymi służbami.

W konsekwencji nadzór nad pracą straży gminnych sprowadzał się do spotkań burmistrzów (prezydentów miast) z komendantami straży oraz przyjmowania okresowych sprawozdań.

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że przekazywane gminom raporty nie były rzetelnie analizowane. Nie przyczyniały się zatem do eliminacji nieprawidłowości w działaniu służb.

Przykładowo w Kaliszu, Gnieźnie, Puławach, Strzelnie, Chodzieży, Legnicy i Nowym Sączu w latach 2008 – 2010  nie zaplanowano i nie przeprowadzono  ani jednej kontroli działalności straży gminnych – czytamy na lamach Rzeczpospolitej.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

wcurwiony

12.5.2011 10:5:40

Re: Kto kontroluje, co robią strażnicy miejscy?

Jak to kto? sami siebie - tzw. państwo w państwie, mówiąc krótko burdel na kókach - za nasze pieniądze


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 18.3.2019

  Spada liczba osób bezdomnych w Polsce

  W połowie lutego już po raz piąty przeprowadzono Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych. Pracownicy ośrodków pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, wolontariusze, (...)

 • 23.7.2010

  Przedłużenie zasiłku chorobowego

  Zdarza się, że pracownik zapadnie na chorobę szczególnie długotrwałą i poważną, a okres trwania niezdolności do pracy takiego pracownika będzie dłuższy od okresu pobierania zasiłku (...)

 • 17.1.2005

  Czy ktoś kontroluje działania twojej spółdzielni?

  Spółdzielnia jako dobrowolne zrzeszenie nieograniczonej liczby osób, może pełnić różne, doniosłe społecznie funkcje. Aby zapewnić skuteczność osiągania tych różnych celów, koniecznym jest (...)

 • 13.5.2018

  Propozycje zmian dla podmiotów skupujących mleko

  Dyrektorzy terenowych oddziałów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) będą wymierzali kary pieniężne za nieprzekazanie KOWR informacji miesięcznych o ilości skupionego mleka przez (...)

 • 14.3.2006

  Kontrola legalności aktów prawa wspólnotowego

  Europejski Trybunał Sprawiedliwości kontroluje legalność aktów uchwalonych wspólnie przez Parlament Europejski i Radę, aktów Rady, Komisji i EBC, innych niż zalecenia i opinie, (...)