Likwidacja sądów gospodarczych jest błędem

To, czego najbardziej potrzebuje procedura sądowa, to stabilizacja. Likwidowanie rygoryzmu procesowego na pewno nie będzie sprzyjało usprawnieniu postępowania - mówi w rozmowie z Gazetą Prawną Krzysztof Knoppek, adwokat, profesor Katedry Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Proponowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości likwidacja odrębności postępowań w sprawach gospodarczych może wydłużyć spory sądowe.

- Sądownictwo gospodarcze wrosło już silnie w wymiar sprawiedliwości i błędem byłoby zlikwidowanie lub ograniczenie jego znaczenia. Podczas rozpoznawania spraw gospodarczych wyłaniają się takie problemy, które o wiele rzadziej występują w pracy zwykłych wydziałów cywilnych - mówi Gazecie Prawnej Knoppek.

Według niego procedura sądowa potrzebuje stabilizacji, ponieważ  trudno jest rzetelnie rozpoznawać sprawy cywilne, jeżeli bez przerwy przepisy postępowania cywilnego podlegają zmianom.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

@

18.3.2010 17:39:23

Re: Likwidacja sądów gospodarczych jest błędem

Sądy gospodarcze są zbędne ,bo były skorumpowane z syndykami mas upadłości,wyceniaczami majątku wszelkiej maści.Powstała swoista mafia wyrządzająca ogromne straty zarówno dla panstwa jak i wierzycieli.Likwidowali i sami sobie płacili z likwidacji niewiele oddając wierzycielom.Celowo prowadzili upadłość wiele lat aż wszystko przejedli.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 16.7.2013

  Jak przebiega likwidacja stowarzyszeń?

  Drogą do likwidacji stowarzyszenia jest jego rozwiązanie. Nie są to pojęcia tożsame. Likwidacja stowarzyszenia polega na zaprzestaniu działalności, rozdysponowaniu majątku oraz wykreśleniu z Krajowego (...)

 • 16.1.2012

  Likwidacja środka trwałego, a koszty uzyskania przychodu

  W myśl art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej PIT) oraz art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej CIT) kosztami uzyskania przychodów są koszty (...)

 • 17.8.2009

  Likwidacja działalności gospodarczej a PIT

  Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie definiują wprost pojęcia likwidacja działalności. Przyjmuje się, na gruncie tych przepisów, iż likwidacja działalności (...)

 • 1.5.2017

  Ułatwienie dochodzenia wierzytelności

  Celem ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności jest wzmocnienie praw i gwarancji dla wierzycieli, w szczególności (...)

 • 16.4.2012

  Likwidacja działalności gospodarczej (stan prawny do 01.01.2001)

  Konieczność likwidacji działalności gospodarczej zachodzi zazwyczaj wtedy, gdy nie przynosi ona przedsiębiorcy spodziewanych zysków lub w przypadku niewypłacalności. Likwidacja w znaczeniu prawnym (...)